خانه / 3500 واژه

3500 واژه

آموزش 3500 واژه

آموزش ۳۵۰۰ لغت : A

توجه : جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید   ۱ abase  /əˈbeɪs/  مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. خوار کردن ، پست کردن ؛ تحقیر کردن ، کم ارزش کردن ۲ abash  /əˈbæʃ/  مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. شرمنده کردن ، …

ادامه نوشته »

آمورش ۳۵۰۰ لغت : J

توجه : جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید ۱ jabber  /ˈdʒæbə/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. تند تند گفتن ، ناشمرده گفتن ؛ تند تند حرف زدن ، ناشمرده حرف زدن ، ورور کردن ۲ jaded  /ˈdʒeɪdɪd/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. …

ادامه نوشته »

آموزش ۳۵۰۰ لغت K

توجه : جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید ۱ kaleidoscope  /kəˈlaɪdəskəʊp/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. شهر فرنگ ، شکل نما = اسباب بازی ساخته شده از لوله ای با چند آینه و مقدار خرده شیشه رنگی ۲ ken  /ken/ مرورگر شما از کد پخش موزیک …

ادامه نوشته »

آموزش ۳۵۰۰ لغت : N

 .توجه : جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید ۱ nadir  /ˈneɪdɪə/   مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. مجازی : پایین ترین حد، حضیض ۲ naivet’e  /naˌivəˈteɪ/  مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. معصومیت، سادگی؛ ساده لوحی؛ بی تجربگی، خامی؛ حرف ساده لوحانه؛ کار بچه …

ادامه نوشته »

آموزش ۳۵۰۰ لغت O

 .توجه : جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید ۱ oaf  /əʊf/  مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. آدم احمق، خر ، الاغ؛ آدم زمخت، دهاتی؛ آدم بی عرضه، آدم دست و پا چلفتی ۲ obdurate  /ˈɒbdjʊərət/  مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. رسمی …

ادامه نوشته »

آموزش ۳۵۰۰ لغت : Q

۱ quack /kwæk/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. در بریتانیا، محاوره : شیاد، دکتر قلابی ۲ quadruped /ˈkwɒdrʊped/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. چهارپا ۳ quaff /kwɒf/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. قدیمی، ادبی : لاجرعه سرکشیدن ۴ quagmire /ˈkwæɡmaɪə/ مرورگر شما …

ادامه نوشته »
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم