خانه / 504 واژه / آموزش درس ۱۳ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی

آموزش درس ۱۳ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی

  Journalist ˈdʒɜːrnələst مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند.  One who writes for, edits, manages, or produces a newspaper or magazine  کسی که برای روزنامه یا مجله مطلب می نویسد، ویرایش می کند و روزنامه یا مجله ای را تولید یا اداره می کند، روزنامه نگار There were four journalists covering the murder story. …
این محتوا فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده است.

همچنین ببینید

آموزش درس ۱ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی

آموزش درس ۱ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی . آیا می دانید ۵۰۴ واژه چیست؟ …

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم