خانه / 504 واژه / درس ۳۵ ۵۰۴ کلمه ضروری زبان انگلیسی

درس ۳۵ ۵۰۴ کلمه ضروری زبان انگلیسی

  پشت زمینه : دانلود درس ۳۵ آموزش ۵۰۴ کلمه ضروری زبان انگلیسی      Vague ˈveɪɡ   مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند.  Not definite; not clear; not distinct  مبهم، گنگ، نامشخص، نامعلوم، نامعین Joe’s position was vague because he wanted to remain neutral in the dispute.  موقعیت جو در مناقشه نامعلوم بود، چون …
این محتوا فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده است.

همچنین ببینید

درس ۱ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی

آموزش درس ۱ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی . آیا می دانید ۵۰۴ واژه چیست؟ …

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم