آموزش 504 واژه

آموزش درس ۱ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی

آموزش درس ۱ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی . آیا می دانید ۵۰۴ واژه چیست؟ این کتاب که در داخل و خارج ایران طرفداران بسیاری دارد و ناشران زیادی کتاب آن را چاپ کرده اند، ۵۰۴ واژه از پرتکرارترین و پرکاربردترین لغات انگلیسی دنیا را در کتاب‌ها، مجلات، مطبوعات، فیلم‌ها …

ادامه نوشته »

آموزش درس ۵ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی

  Tradition trəˈdɪʃn̩ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. “Beliefs, opinions, and customs handed down from one generation to another” باورها، اعتقادات و رسومی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود The father tried to persuade his son that the tradition of marriage was important.  پدر سعی …

ادامه نوشته »

آموزش درس ۶ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی

  Approach əˈproʊtʃ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند.  “Come near or nearer to”  نزدیک شدن به  The lawyers in the trial were often asked to approach the bench.  بارها از وکلای محاکمه «سیمپسون» تقاضا شد به جایگاه نزدیک شوند.   Her father kissed Sylvia when he approached her.  پدر …

ادامه نوشته »

آموزش درس ۷ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی

    Postpone postˈpoʊn مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند.  “Put off to a later time; delay”  به زمان دیگری موکول کردن، به تأخیر انداختن، به تعویق انداختن The young couple wanted to postpone their wedding until they were sure the could handle the burdens of marriage.  زوج جوان …

ادامه نوشته »

آموزش درس ۸ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی

  Exaggerate ɪgˈzædʒəˌret مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند.  “Make something greater than it is; overstate”  مبالغه کردن، غلو کردن  He wasn’t trying to deceive you when he said that his car was the best car in the world; he was just exaggerating.  وقتی که گفت اتومبیلش بهترین اتومبیل دنیا …

ادامه نوشته »

آموزش درس ۹ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی

  Vicinity  vəˈsɪnəti مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند.  “Region near a place; neighborhood”  منطقه ی نزدیک یک مکان، همسایگی  Living in the vicinity of New York, Jeremy was near many museums.  چون «جرمی» در حوالی نیویورک زندگی میکرد، به موزه های زیادی نزدیک بود.    The torrent …

ادامه نوشته »

آموزش درس ۱۰ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی

  Excel ɪkˈsel مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند.  “Be better than; do better than”  برتری داشتن، بهتر بودن از  Because he was so small, Larry couldn’t excel in sports.  « لاری » نتوانست در ورزش برتری پیدا کند، زیرا خیلی کوچک بود. At least Hannah had the security …

ادامه نوشته »
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم