خانه / آموزش زبان انگلیسی / آموزش گرامر / آموزش گرامر انگلیسی : پیشوند dis

آموزش گرامر انگلیسی : پیشوند dis

dis prefix in english
در این قسمت از آموزش گرامر انگلیسی می خواهیم در مورد پیشوند dis صحبت کنیم. در زبان انگلیسی پیشوند جزئی از کلمه می باشد که در ابتدای کلمه قرار می گیرد و معنی آنرا تغییر می دهد ، یکی از این پیشوند ها در زبان انگلیسی dis می باشد که معنی (نه ، بر خلاف) میدهد و معمولا با افعال همراه می شود ، در ادامه پرکاربرد ترین لغات با پیشوند dis را بررسی می کنیم …

dis گرامر زبان انگلیسی

disabuse /ˌdɪsəˈbjuːz/

از حقیقت آگاه ساختن

disbelieve /ˌdɪsbɪˈliːv/

باور نکردن- باور نداشتن

disclaim /dɪsˈkleɪm/

رد کردن و انکار کردن

discolor /ˌdɪˈskələ/

تغییر رنگ دادن

discompose = disturb

/ˌdɪskəmˈpəʊz/ = /dɪˈstɜːb/

برهم زدن و مضطرب ساختن

discontinue /ˌdɪskənˈtɪnjuː/

ادامه ندادن

discourage /dɪsˈkʌrɪdʒ/

دلسرد کردن

discourtesy /dɪsˈkɜːtəsi/

بی ادبی و بی نزاکتی

discredit /dɪsˈkredɪt/

بی اعتبار ساختن

discrepancy /dɪˈskrepənsi/

اختلاف و تفاوت

discriminate /dɪˈskrɪmɪneɪt/

تبعیض قائل شدن

disengage /ˌdɪsɪnˈɡeɪdʒ/

از قید رها کردن

disable /dɪsˈeɪbl̩/

ناتوان/ غیر فعال

disconnect /ˌdɪskəˈnekt/

عدم اتصال/ قطع/ جدا کردن

disappear /ˌdɪsəˈpɪə/

ناپديد شدن ،غايب شدن ،پيدا نبودن

disagree /ˌdɪsəˈɡriː/

مخالف بودن

discover /dɪˈskʌvə/

پرده از راز کشودن/ پی بردن

disclose /dɪsˈkləʊz/

افشا کردن

disloyal /dɪsˈloɪəl/

ناسپاس ،بى وفا

displace /dɪsˈpleɪs/

جای چیزی را عوض کردن

disgrace /dɪsˈɡreɪs/

فضاحت، بی آبرویی

distrust /dɪsˈtrʌst/

بى اعتمادى ،بدگمانى ،سوءظن ،اعتماد نداشتن

disappoint /ˌdɪsəˈpoɪnt/

نا امید کردن

dishonest /dɪsˈɒnɪst/

نا درست/ دغل/متقلب

disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/

عیب/ ضرر

disability /ˌdɪsəˈbɪlɪti/

نا توانی

disapprove /ˌdɪsəˈpruːv/

تصویب نکردن

discomfort /dɪsˈkʌmfət/

نا راحتي/ رنج/ زحمت

dislike /dɪsˈlaɪk/

دوست نداشتن/ بیزار بودن

disrespect /ˌdɪsrɪˈspekt/

بى احترامى ،بى حرمتى ،اهانت ،عدم رعایت

ته نوشت : اگر از خواندن این مطلب یک نکته مفید یاد گرفتید ؛ لطفا با استفاده از گوگل+ [+g] ما در گوگل محبوب کنید.

راستی اگر حوصله چک کردن هرروز وب سایتها را ندارید در اینستاگرام ما را دنبال کنید.

لطفا به این نوشته رای بدهید
[رای ها: 7 امتیاز: 3.4]

همچنین ببینید

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

در این نوشته می خواهیم در مورد جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی صحبت کنیم. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم