خانه / 3500 واژه / آموزش ۳۵۰۰ لغت : N

آموزش ۳۵۰۰ لغت : N

 .توجه : جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید ۱ nadir  /ˈneɪdɪə/   مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. مجازی : پایین ترین حد، حضیض ۲ naivet’e  /naˌivəˈteɪ/  مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. معصومیت، سادگی؛ ساده لوحی؛ بی تجربگی، خامی؛ حرف ساده لوحانه؛ کار بچه گانه؛ رفتار کودکانه ۳ narcissist  /nɑːˈsɪsɪst/  مرورگر …
این محتوا فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده است.

همچنین ببینید

آموزش ۳۵۰۰ لغت : Z

.توجه : جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید ۱ …

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم