خانه / 3500 واژه / آموزش ۳۵۰۰ لغت : Q

آموزش ۳۵۰۰ لغت : Q

۱ quack /kwæk/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. در بریتانیا، محاوره : شیاد، دکتر قلابی ۲ quadruped /ˈkwɒdrʊped/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. چهارپا ۳ quaff /kwɒf/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. قدیمی، ادبی : لاجرعه سرکشیدن ۴ quagmire /ˈkwæɡmaɪə/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی …
این محتوا فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده است.

همچنین ببینید

آموزش ۳۵۰۰ لغت : Z

.توجه : جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید ۱ …

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم