خانه / 3500 واژه / آموزش ۳۵۰۰ لغت : U

آموزش ۳۵۰۰ لغت : U

.توجه : جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید ۱ ubiquitous /juːˈbɪkwɪtəs/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. همه جا حاضر، حاضر در همه جا ۲ ulterior /ʌlˈtɪərɪə/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. نهفته ، پنهان، پوشیده ، نهایی، مخفی ، بعدی ، عادی ۳ …
این محتوا فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده است.

همچنین ببینید

آموزش ۳۵۰۰ لغت : Z

.توجه : جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید ۱ …

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم