خانه / 3500 واژه / آموزش ۳۵۰۰ لغت : V

آموزش ۳۵۰۰ لغت : V

.توجه : جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید ۱ vacillate /ˈvæsɪleɪt/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. دودل بودن، دل دل کردن، تردید داشتن، مردد بودن،نوسان کردن، جنبیدن، تلوتلو خوردن ۲ vacuous /ˈvækjʊəs/ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. متزلزل بودن، تردید داشتن، دودل بودن، …
این محتوا فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده است.

همچنین ببینید

آموزش ۳۵۰۰ لغت : Z

.توجه : جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید ۱ …

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم