خانه / اشتراک حرفه ای

اشتراک حرفه ای

Diamond

990هزار تومان
990هزار تومان
 • مدت : یک سال
 • دسترسی به تمام دوره های آنلاینهر دوره ای که تا به حال برگزار شده و ظرف یک سال عضویت شما برگزار خواهد شد.
 • امکان دانلود تمام فایل های آموزشیدانلود نامحدود
 • امکان پرسش و پاسخ با استاد

Gold

690هزار تومان
690هزار تومان
 • مدت : شش ماه
 • دسترسی به تمام دوره های آنلاینهر دوره ای که تا به حال برگزار شده و ظرف شش ماه عضویت شما برگزار خواهد شد.
 • امکان دانلود تمام فایل های آموزشیدانلود نامحدود
 • امکان پرسش و پاسخ با استاد

Silver

390هزار تومان
390هزار تومان
 • مدت : سه ماه
 • دوره آنلاین آموزش آیتلس
 • امکان دانلود تمام فایل های آموزشیدانلود نامحدود
 • امکان پرسش و پاسخ با استاد

Bronze

19هزار تومان
19هزار تومان
 • مدت : یک ماه
 • دسترسی به بخش کاربران حرفه ایاین گروه به دوره های آنلاین دسترسی ندارد
 • دانلود فایل های بخش کاربران حرفه ای
 • امکان پرسش و پاسخ در سایت

 

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم