لغات 1100 – هفته 16

 

هفته شانزدهم روز اول

1 indigenous /ɪnˈdɪdʒɪnəs/

بومی، طبیعی، ذاتی، مکنون، فطری

Syn: h

 

S

ا

2 gregarious /ɡrɪˈɡeərɪəs/

گروده دوست، جمعیت دوست، گروه جو، گروهی، اجتماعی دسته ای، گلهای، (گیاه شناسی) خوشه خوشه

Syn: h

 

S

ا

3 habitat /ˈhæbɪtæt/

محل سکونت، مسکن طبیعی، بوم، جای اصلی

Syn: h

 

S

ا

4 cursory /ˈkɜːsəri/

سرسری، از روی سرعت وعجله، باسرعت وبی دقتی

Syn: h

 

S

ا

5 interloper /ˈɪntələʊpə/

کسی که در کار دیگران مداخله می‌کند و ایشان را از سود بردن باز می‌دارد،مزاحم

Syn: h

 

S

ا


هفته شانزدهم روز دوم

1 prolific /ˌprəˈlɪfɪk/

پرزا، حاصلخیز، بارور، نیرومند، پرکار، فراوان

Syn: h

 

S

ا

2 bulwark /ˈbʊlwək/

خاکریز، بارو، دیوار(ساحلی)، دیواره سد، موج شکن،(مجازا) پناه، سنگربندی، حامی

Syn: h

 

S

ا

3 sedentary /ˈsedntri/

نشسته، غیر مهاجر، مقیم در یک جا، غیر متحرک

Syn: h

 

S

ا

4 frugal /ˈfruːɡl̩/

صرفه جو، مقتصد، با صرفه، اندک، میانه رو، ساده

Syn: h

 

S

ا

5 antithesis ænˈtɪθəsɪs/

پادگذاره، ضد و نقیض، تضاد، تناقض

Syn: h

 

S

ا


هفته شانزدهم روز سوم

1 altruistic /ˌæltruˈɪstɪk/

وابسته به نوع دوستی، بشر دوستانه، دگر دوستانه، همگان‌ دوستانه، ایثار گرانه

Syn: h

 

S

ا

2 embellish /ɪmˈbelɪʃ/

آرایش کردن، آرایش دادن، زینت دادن، زیبا کردن، پیراستن

Syn: h

 

S

ا

3 cache /kæʃ/

نهانگاه، ذخیره گاه، چیز نهان شده، مخزن، پنهان کردن

Syn: h

 

S

ا

4 coterie /ˈkəʊtəri/

گروه هم مسلک، انجمن

Syn: h

 

S

ا

5 cupidity /kjuːˈpɪdɪti/

حرص واز برای بدست آوردن مال

Syn: h

 

S

ا


هفته شانزدهم روز چهارم

1 virtuosity /ˌvɜːt͡ʃʊˈɒsɪti/

ذوق هنرپیشگی، استعداد هنرهای زیبا یا فنون

Syn: h

 

S

ا

2 temerity /tɪˈmerɪti/

بی پروایی، تهور، بی باکی، جسارت

Syn: h

 

S

ا

3 amorous /ˈæmərəs/

عاشق، شیفته، عاشقانه

Syn: h

 

S

ا

4 progeny /ˈprɒdʒəni/

اولاد، فرزند، اخلاف، سلاله، دودمان

Syn: h

 

S

ا

5 saturate /ˈsæt͡ʃəreɪt/

اشتباه کردن، سیر کردن، آغشتن، اشباع کردن

Syn: h

 

S

ا

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 1 نظر

5 1
لغات 1100 – هفته 16
حمید صالحی

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

برای اطلاع از پاسخ نظرات خود، ایمیل خود را صحیح وارد نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link
0