لغات 1100 – هفته 41

دسته بندی ها : 1100 واژه ای که باید بدانید 10 خرداد 1395 حمید صالحی 39 بازدید
 

هفته چهل و یکم روز اول

 

1 curry /ˈkʌri/

مالیدن، شانه یا قشو کردن، پرداخت کردن چرم، کاری، زردچوبه هندی

Syn: flatter,coax,butter up

 

S He’s always trying to curry favor with the boss.

همیشه سعی می کند تا تملق رییس را بگوید.

2 pall /pɔːl/

پارچه ضخیم روی تابوت یا قبر، تابوت محتوی مرده،حائل، پرده، با پرده یا روپوش پوشاندن، بیزارشدن،بیذوق شدن، ضعیف شدن، ضعیف کردن

Syn: become dull,become tedious,grow tiresome

 

The pleasure of not having to work quickly palled.

لذت کار نکردن به زودی کسالت بار شد.

3 succulent /ˈsʌkjʊlənt/

آبدار، شاداب، پرطراوت

Syn: juicy,luscious,moist

 

There was a big piece of succulent steak.

قطعه ای بزرگ از استیکی آبدار آنجا بود.

4 satiety / səˈtaɪəti/

سیری، بی نیازی

Syn: satiation,surplus,superabundance

 

The host exhorted his guests to eat to satiety.

میزبان اصرار داشت که مهمانان تا حد اشباع غذا بخورند.

5 intrinsic /ɪnˈtrɪnsɪk/

ذاتی، اصلی، باطنی، طبیعی، ذهنی، روحی، حقیقی، مرتب، شایسته

Syn: inherent,inbred;fundamental

 

She coveted the antiquated locket even though it had only an intrinsic value.

او به قاب عتیقه چشم طمع داشت، اگر چه آن قاب فقط ارزش واقعی داشت.


هفته چهل و یکم روز دوم

 

1 potpourri /ˌpəʊˈpʊəriː/

محفظه عطر، عطر گل، تنوع، مخلوط درهم وبرهم

Syn: mixture,blend,miscellany

 

Her new TV show will be a potpourri of arts and media reports.

شوی تلویزیونی جدید او، گلپچینی از گزارش های رسانه ای و هنر خواهد بود.

2 sanction /ˈsæŋkʃn̩/

فرمان، فتوای کلیسایی، سوگند، تصویب، جواز، تاییدرسمی، دارای مجوز قانونی دانستن، ضمانت اجرایی معین کردن، ضمانت اجرایی قانون، تحریم

Syn: certify,authorize,permit,allow

 

The government was reluctant to sanction intervention in the crisis.

دولت اکراه داشت تا دستور دخالت در بحران را صادر کند.

3 denote /dɪˈnəʊt/

مشخص کردن، تفکیک کردن، علامت گذاردن، علامت بودن، معنی دادن

Syn: indicate,show,signify,represent

 

His levity at such a serious moment denotes a lack of feeling.

لودگی او در چنین لحظه حساسی،دلالت بر بی احساسی او می کند.

4 allude /əˈluːd/

اشاره کردن، اظهار کردن، مربوط بودن به ، گریز زدن به

Syn: mention,refer to,cite,hint

 

You can be sure the candidate will allude to the moribund state of our economy.

مطئمن باشید که آن کاندیدا، وضعیت اسف بار اقتصاد ما را تلویحا خواهد گفت.

5 insidious /ɪnˈsɪdɪəs/

پراز توطئه، موذی، دسیسه آمیز، خائنانه

Syn: treacherous,cunning,tricky

 

High-blood pressure is an insidious condition which has few symptoms.

فشار خون بالا، بیماری ای پنهان است که نشانه های کمی دارد.


هفته چهل و یکم روز سوم
 

1 propriety /prəˈpraɪəti/

تناسب، نزاکت، قواعد متداول ومرسوم رفتاروآداب سخن،مراعات آداب نزاکت، برازندگی

Syn: decorum,correctness,respectability

 

She was careful always to behave with propriety.

همواره مراقب بود تا با نزاکت رفتار کند.

2 advent /ˈædvent/

ظهور و ورود ، چهار یکشنبه قبل از میلاد مسیح

Syn: arrival,appearance,occurrence

 

Life in Britain was transformed by the advent of the steam engine.

زندگی در بریتانیا با پیدایی موتور بخار، تغییر کرده بود.

3 impious /ˈɪmpɪəs/

ناپرهیزکار، بی دین، خدا نشناس، کافر، بد کیش

Syn: derogatory,irreverent,godless

 

In the milieu of city street life it is not atypical to hear impious comments about the rich.

در محیط خیابان های شهر شنیدن نظرات توهین آمیز در مورد افراد ثروتمند چندان عجیب نیست.

4 proffer /ˈprɒfə/

پیشنهاد، عرضه، تقدیم، پیشنهاد کردن، تقدیم داشتن،عرضه داشتن

Syn: tender,give,submit,suggest

 

I don’t think it wise to proffer an opinion

فکر نمی کنم عاقلانه باشد تا عقیده ای ارائه دهی.

5 spate /speɪt/

طغیان رود، سیل، سیلاب، رگبار، تعداد خیلی زیاد،هجوم بی مقدمه، سیل کلمات

Syn: torrent,outbreak,flood

 

S Police are investigating a spate of burglaries in the Kingsland road area.

ا افراد پلیس در حال تحقیق درباره یک عالم سرقت در منطقه ((کینگز رود))هستند.


هفته چهل و یکم روز چهارم

 

1 shibboleth /ˈʃɪbəleθ/

آزمون، محک، امتحان، اصطلاح پیش پا افتاده ومرسوم، بیان رایج، اسم رمز

Syn: motto,logo,slogan

 

They still cling to many of the old shibboleths of education.

ا آنها هنوز هم به بسیاری از اصول قدیمی آموزش چسبیده اند.

2 bogus /ˈbəʊɡəs/

arساختگی، جعلی، قلابی

Syn: fake,artificial,fraudulent

 

On investigations, his claim was found to be bogus.

در تحقیقات مشخص شد که ادعای او دروغی بود.

3 substantiate /səbˈstænʃɪeɪt/

ماهیت جسمانی دادن به، شکل مادی بخشیدن به، با دلیل و مدرک اثبات کردن

Syn: prove,confirm,validate,verify

 

Reports that children had been hurt have not been substantiated.

گزارش ها مبنی بر اینکه کودکان صدمه دیده بودند، اثبات نشده بود.

4 nutritive /ˈnjuːtrɪtɪv/

مغذی

Syn: blame,reprimand,castigation

 

How easy it is to heap vituperation upon someone at the nadir of his career.

مذمت کردن کسی که در حضیض سطح شغلی اش قرار دارد. بسیار آسان است.

5 raucous /ˈrɔːkəs/

خشن، زمخت، ناهنجار، خیلی نامرتب

Syn: h sharp,shrill,piercing

 

I heard the raucous call of the crows.

صدای جیغ گوش خراش کلاغ ها را شنیدم.

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 0 نظر

1 0
لغات 1100 – هفته 41
حمید صالحی

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

برای اطلاع از پاسخ نظرات خود، ایمیل خود را صحیح وارد نمایید.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه :

  دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

  [لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
  ارسال
  تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
  close-link
  0