دسته بندی ها
بزن بریم

دسترسی به آموزش

لغات انگلیسی دسترسی به آموزش

1

intake

intake

ظرفیت پذیرش

admit

admit

پذیرفتن (راه دادن، پذیرش کردن، بستری شدن)

suspension

suspension

تعلیق (اخراج موقت)

grant

grant

کمک هزینه (تحصیلی و ...)
2

absenteeism

absenteeism

غیبت (از کار گریزی)

bursary

bursary

بورسیه (کمک هزینه تحصیلی)

expel

expel

اخراج کردن (بیرون کردن)

dropout

dropout

ترک تحصیل کرده (دانش آموز یا دانشجوی انصرافی)
3

ditch

ditch

نرفتن (پیچاندن)

attend

attend

رفتن

non-attendance

non-attendance

غیبت (حاضر نبودن)

absentee

absentee

غایب
4

attendance

attendance

حضور (حاضر بودن)

enrollment

enrollment

ثبت‌نام (نام‌نویسی)

drop

drop

رها کردن (ترک کردن، دست کشیدن)

fee

fee

شهریه (هزینه)
5

sponsor

sponsor

حمایت مالی کردن (اسپانسر شدن)

exeat

exeat

اجازه خروج

skip

skip

جیم زدن (در رفتن، نرفتن)

skive

skive

جیم زدن (در رفتن)
6

enroll

enroll

ثبت نام کردن (نام نویسی کردن)

exclude

exclude

مانع شدن (جلوگیری کردن، راه ندادن)

funding

funding

تامین بودجه (سرمایه‌گذاری، بودجه)

truant

truant

فراری از مدرسه (مدرسه گریز)
7

sponsor

sponsor

حامی مالی (اسپانسر)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *