دسته بندی ها
بزن بریم

اقامت در یک هتل

لغات انگلیسی اقامت در یک هتل

1

all-inclusive

all-inclusive

شامل همه‌چیز یا تمام افراد (یک قیمت برای همه خدمات)

bed and breakfast

bed and breakfast

مهمانخانه کوچک

board

board

وعده غذایی (هتل و ...)

book

book

رزرو کردن
2

check in

check in

پذیرش شدن (هتل، فرودگاه و ...) (اتاق تحویل گرفتن)

checkout

checkout

ساعت تسویه و خروج از هتل

desk

desk

پیشخوان

double room

double room

اتاق دونفره
3

en suite

en suite

دارای حمام-دستشویی اختصاصی (اتاق هتل) (داخل اتاق)

family room

family room

اتاق خانوادگی (هتل و ...)

forecourt

forecourt

محوطه جلوی هتل، پمپ‌بنزین و ... (محوطه بیرونی)

foyer

foyer

سرسرا (هتل، تئاتر و ...) (لابی، مرکز اجتماع)
4

front desk

front desk

(میز) پذیرش

full board

full board

(اتاق با) تمام وعده‌های غذایی ([هتلی که در آن همه‌ی وعده‌های غذایی شامل قیمت اتاق می شود])

half board

half board

(اتاق با) صبحانه و شام (اتاق بدون ناهار، [هتلی که در آن صبحانه و ناهار شامل قیمت اتاق می‌شود])

housekeeping

housekeeping

بخش نظافت (هتل و ...)
5

lounge

lounge

سالن عمومی (اتاق استراحت)

lounge bar

lounge bar

سالن شیک‌تر میخانه (سالن مجلل هتل)

marquee

marquee

چادر بزرگ (سایبان بزرگ، طاق پوشیده ورودی (هتل و ...))

minibar

minibar

مینی‌بار (یخچال هتلی)
6

non-resident

non-resident

غیر مقیم (غیر ساکن، ناماندگار)

rack rate

rack rate

نرخ استاندارد یا رسمی (اتاق هتل)

reception

reception

پذیرش (هتل و ...) (اتاق پذیرش، اتاق انتظار)

reservation

reservation

رزرو
7

room

room

محل اقامت (اتاق (هتل و ...)، مسکن (موقت))

room service

room service

سرویس اتاق (هتل)

single

single

اتاق یک‌نفره (هتل و ...)

sitting

sitting

نوبت (بار، دفعه)
8

star

star

ستاره (ستاره (شکل))

suite

suite

اتاق مجلل (در هتل) (سوئیت، مجموعه‌ای از اتاق‌ها)

tariff

tariff

تعرفه

tourist class

tourist class

کلاس گردشگری (بلیت) (کلاس اکونومی، [ارزان‌ترین بلیط یا اتاق موجود])
9

twin bedroom

twin bedroom

اتاق دوتخته (هتل و ... دارای دو تخت یک‌نفره)

upgrade

upgrade

جای بهتری به کسی دادن (هواپیما و ...) (اتاق بهتری به کسی دادن (هتل))

vacancy

vacancy

ظرفیت خالی (جای خالی)

visitors’ book

visitors’ book

دفتر بازدیدکنندگان (کتاب بازدیدکنندگان)
10

wake-up call

wake-up call

تماس بیدارباش
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.