دسته بندی ها
بزن بریم

اجزای یک هواپیما

لغات انگلیسی اجزای یک هواپیما

1

aft

aft

در عقب (هواپیما یا کشتی) (به سوی عقب)

aileron

aileron

شهپر (قسمت متحرک بال هواپیما)

aisle

aisle

راهرو

altimeter

altimeter

فرازیاب (ارتفاع‌سنج)
2

automatic pilot

automatic pilot

خلبان خودکار

black box

black box

جعبه سیاه

blade

blade

پره (ملخ)

bulkhead

bulkhead

دیواره (کشتی یا هواپیما) (تیغه)
3

cabin

cabin

کابین (هواپیما)

canopy

canopy

آسمانه (پوشش شفاف اتاقک خلبان) (کاناپی)

cargo

cargo

محموله (کشتی و هواپیما و ...) (بار)

cockpit

cockpit

اتاقک خلبان (کابین کاپیتان (کشتی))
4

delta wing

delta wing

بال سه‌گوش (هواپیما)

cowling

cowling

کاپوت موتور (هواپیما و ...)

dual control

dual control

دو فرمان (هواپیما و ...)

ejector seat

ejector seat

صندلی‌پران (هواپیما)
5

elevator

elevator

باله دم (هواپیما)

fin

fin

پایدارکننده عمودی (دم هواپیما، اتومبیل و ...)

flap

flap

برآافزا (هواپیما) (فلپ)

flight deck

flight deck

عرشه پرواز (عرشه ناو هواپیمابر)
6

fuselage

fuselage

بدنه (هواپیما)

galley

galley

آشپزخانه (کشتی یا هواپیما)

gangway

gangway

راهرو (اتوبوس، هواپیما و ...)

gyroscope

gyroscope

چرخش‌نما (ژیروسکوپ)
7

hatch

hatch

دریچه بارگیری (هواپیما) (درب یا دریچه عرشه (کشتی))

hold

hold

انبار (کشتی و هواپیما)

inboard

inboard

درونی (کشتی، هواپیما و ...) (داخلی)

intercom

intercom

آوابر (اینترکام، آیفن)
8

jet engine

jet engine

موتور جت

joystick

joystick

فرمان (هواپیما)

leading edge

leading edge

قسمت جلویی بال (هواپیما) (لبه جلویی بال)

legroom

legroom

فضای پا (در اتومبیل و ...) (جای پا)
9

nose

nose

دماغه (کشتی، هواپیما و ...)

nose cone

nose cone

کلاهک (موشک و ...) (دماغه مخروطی (هواپیما))

on-board

on-board

سوار (کشتی، هواپیما و ...) (داخل)

outboard

outboard

بیرون (هواپیما یا کشتی) (خارجی، بیرونی)
10

oxygen mask

oxygen mask

ماسک اکسیژن

payload

payload

بار مفید (هواپیما یا کشتی)

plane

plane

هواپیما

propeller

propeller

ملخ (هواپیما) (پروانه (کشتی)، پره)
11

rudder

rudder

سکان (عمودی هواپیما یا کشتی)

seat

seat

جا (ی نشستن) (صندلی)

seat belt

seat belt

کمربند ایمنی (اتومبیل، هواپیما و ...)

spoiler

spoiler

برآکش (هواپیما) (فلپ روی بال هواپیما (مخصوص کاهش سرعت))
12

stabilizer

stabilizer

پایدارکننده (هواپیما یا کشتی) (ترازگر)

stick

stick

فرمان (هواپیما) (اهرم کنترل)

stowage

stowage

فضا (برای گذاشتن چیزی) (انبار، جا)

tail

tail

دم (هواپیما)
13

tailplane

tailplane

باله افقی دم (هواپیما) (پایدارکننده افقی)

turbojet

turbojet

موتور توربو

undercarriage

undercarriage

ارابه فرود (هواپیما) (فرودافزار)

wing

wing

بال (پرنده و هواپیما و ...)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.