دسته بندی ها
بزن بریم

فرودگاه ها

لغات انگلیسی فرودگاه ها

1

aerodrome

aerodrome

فرودگاه کوچک

airbase

airbase

پایگاه هوایی

air bridge

air bridge

پله هواپیما (مخصوص پیاده یا سوار شدن)

airdrome

airdrome

فرودگاه کوچک (پروازگاه)
2

airfield

airfield

پروازگاه

airport

airport

فرودگاه

airstrip

airstrip

باند فرودگاه

air terminal

air terminal

پایانه هوایی
3

air traffic control

air traffic control

مراقبت پرواز

apron

apron

صحن فرودگاه

baggage reclaim

baggage reclaim

محل دریافت بار (فرودگاه)

carousel

carousel

کاروسل (فرودگاه) (نوار نقاله)
4

check-in

check-in

محل پذیرش (هتل، فرودگاه و ...)

check in

check in

تحویل دادن (چمدان در فرودگاه یا راه‌آهن)

clearance

clearance

مجوز رسمی (ورود یا خروج) (اجازه رسمی، تاییدیه رسمی)

concourse

concourse

سالن اصلی (فرودگاه یا ایستگاه راه‌آهن)
5

connection

connection

پرواز، اتوبوس یا قطار اتصالی

control tower

control tower

برج مراقبت

conveyor belt

conveyor belt

تسمه نقاله

customs

customs

گمرک
6

departure

departure

حرکت (از جایی) (عزیمت، عمل رفتن)

duty-free shop

duty-free shop

فروشگاه معاف از عوارض گمرکی

gate

gate

گیت (فرودگاه) ([درب ورود و خروج به هواپیما])

hangar

hangar

آشیانه (هواپیما)
7

helipad

helipad

سکوی فرود هلیکوپتر

heliport

heliport

فرودگاه هلیکوپتر (بالگردگاه)

immigration controls

immigration controls

محل بررسی روادید

immigration

immigration

محل بررسی روادید
8

last call

last call

درخواست نهایی (از مسافران برای سوار هواپیما شدن)

lounge

lounge

سالن عمومی (اتاق استراحت)

metal detector

metal detector

فلزیاب

passport

passport

گذرنامه (پاسپورت)
9

runway

runway

باند فرودگاه

taxiway

taxiway

مسیر هواپیما (در فرودگاه)

terminal

terminal

پایانه (اتوبوس، هواپیما و ...) (ترمینال)

travelator

travelator

پیاده‌بر (به ویژه در فرودگاه)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.