دسته بندی ها
بزن بریم

طب جایگزین

لغات انگلیسی طب جایگزین

1

shiatsu

shiatsu

طب فشاری (فشار درمانی)

Ayurvedic medicine

Ayurvedic medicine

طب سنتی هندی (آیورودا)

reflexology

reflexology

انعکاس‌ درمانی (بازتاب درمانی)

osteopath

osteopath

متخصص استخوان (آسیب‌شناس استخوان و عضله)
2

herbalism

herbalism

طب سنتی (گیاه درمانی)

Alexander technique

Alexander technique

روش درمانی الکساندر

complementary medicine

complementary medicine

طب جایگزین (پزشکی جایگزین، طب مکمل)

iridology

iridology

عنبیه شناسی
3

hypnotherapy

hypnotherapy

هیپنوتیزم درمانی

acupressure

acupressure

طب فشاری

medicine man

medicine man

حکیم

acupuncture

acupuncture

طب سوزنی
4

reiki

reiki

طب سنتی ژاپنی

alternative medicine

alternative medicine

پزشکی جایگزین (طب جایگزین، طب مکمل)

faith healing

faith healing

باور درمانی (ایمان درمانی، انرژی درمانی)

osteopathy

osteopathy

استخوان درمانی
5

massage

massage

ماساژ

hypnotist

hypnotist

هیپنوتیزم درمانگر (هیپنوتیزم کننده)

homeopathy

homeopathy

همسان درمانی (هومئوپاتی)

chiropractic

chiropractic

ماساژ درمانی (فیزیوتراپی)
6

acupuncturist

acupuncturist

متخصص طب سوزنی

fringe medicine

fringe medicine

پزشکی جایگزین (طب جایگزین، طب مکمل)

naturopathy

naturopathy

طبیعت درمانی

massage

massage

ماساژ دادن
7

chiropractor

chiropractor

کایروپراکتور (درمانگر با دست)

holism

holism

کل‌ نگری (کل گرایی، اصالت کل)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *