دسته بندی ها
بزن بریم

گروه های حیوانات

لغات انگلیسی مربوط به گروه های حیوانات

1

Swarm

Swarm

گروه (ازحام، گله، فوج)

Race

Race

نژاد

Flight

Flight

دسته (پرندگان)

Herd

Herd

گله
2

School

School

دسته (آبزیان)

Phylum

Phylum

نژاد (راسته، شاخه)

Coat

Coat

پوشش (حیوانات) (پشم، مو)

Order

Order

راسته
3

Farrow

Farrow

بچه خوک

Clutch

Clutch

تخم (پرنده) (جوجه)

Shoal

Shoal

گله (ماهی ها)

Brood

Brood

بچه (جوجه)
4

Colony

Colony

کلونی (انبوه)

Mob

Mob

گله (دسته)

Flock

Flock

گله (دسته)

Pack

Pack

گله (گروه)
5

Tribe

Tribe

تبار (تیره)

Pod

Pod

دسته کوچک (دلفین/وال)

Gaggle

Gaggle

دسته غاز (گله مرغابی)

Harem

Harem

حرمسرا (حرم)
6

Drove

Drove

گله (رمه)

Species

Species

گونه

Litter

Litter

توله

Pride

Pride

گله شیر
7

Family

Family

خانواده [حیوانات]

Class

Class

گونه (نوع)

Genus

Genus

گونه
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *