دسته بندی ها
بزن بریم

خانه حیوانات

لغات انگلیسی حیوانات

لغات انگلیسی مربوط به خانه حیوانات

1

Fish farm

Fish farm

(استخر) پرورش ماهی

Coop

Coop

مرغدانی

Lair

Lair

کنام (لانه (حیوانات وحشی))

Battery farm

Battery farm

مرغداری
2

Roost

Roost

لانه (ماکیان) (جای خواب پرندگان)

Rookery

Rookery

لانه کلاغ (لانه زاغ)

Hive

Hive

کندو

Sett

Sett

نقب گورکن (لانه گورکن)
3

Barn

Barn

طویله (اسطبل)

Nest

Nest

آشیانه (لانه)

Den

Den

لانه

Safari park

Safari park

پارک سافاری (پارک حیوانات آفریقایی)
4

Stall

Stall

آخور (اسطبل)

Aviary

Aviary

قفس پرندگان (لانه پرندگان)

Aquarium

Aquarium

آکواریوم

Cage

Cage

قفس
5

Oceanarium

Oceanarium

اوشناریوم (ماهی خانه اقیانوسی)

Pasture

Pasture

مرتع (چراگاه)

Factory farm

Factory farm

دامداری (صنعتی)

Lodge

Lodge

لانه سگ آبی (کلبه سمور دریایی)
6

Limit

Limit

حد (مرز، محدودیت)

Drey

Drey

لانه ی سنجاب

Pen

Pen

آغل

Burrow

Burrow

سوراخ (زیرزمینی) (لانه زیرزمینی)
7

Web

web

تار

Zoo

Zoo

باغ وحش

Farm

Farm

مزرعه

Kennel

Kennel

سگدانی (محل نگه داری سگ ها)
8

Dolphinarium

Dolphinarium

دلفیناریوم

Goldfish bowl

Goldfish bowl

تنگ ماهی قرمز

Hutch

Hutch

قفس کوچک (لانه)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.