خانه / دسته‌بندی نشده / لغات انگلیسی حیوانات

لغات انگلیسی حیوانات

لغات انگلیسی حیوانات

لغات انگلیسی مربوط به خانه حیوانات

1

Fish farm

Fish farm

(استخر) پرورش ماهی

Coop

Coop

مرغدانی

Lair

Lair

کنام (لانه (حیوانات وحشی))

Battery farm

Battery farm

مرغداری
2

Roost

Roost

لانه (ماکیان) (جای خواب پرندگان)

Rookery

Rookery

لانه کلاغ (لانه زاغ)

Hive

Hive

کندو

Sett

Sett

نقب گورکن (لانه گورکن)
3

Barn

Barn

طویله (اسطبل)

Nest

Nest

آشیانه (لانه)

Den

Den

لانه

Safari park

Safari park

پارک سافاری (پارک حیوانات آفریقایی)
4

Stall

Stall

آخور (اسطبل)

Aviary

Aviary

قفس پرندگان (لانه پرندگان)

Aquarium

Aquarium

آکواریوم

Cage

Cage

قفس
5

Oceanarium

Oceanarium

اوشناریوم (ماهی خانه اقیانوسی)

Pasture

Pasture

مرتع (چراگاه)

Factory farm

Factory farm

دامداری (صنعتی)

Lodge

Lodge

لانه سگ آبی (کلبه سمور دریایی)
6

Limit

Limit

حد (مرز، محدودیت)

Drey

Drey

لانه ی سنجاب

Pen

Pen

آغل

Burrow

Burrow

سوراخ (زیرزمینی) (لانه زیرزمینی)
7

Web

web

تار

Zoo

Zoo

باغ وحش

Farm

Farm

مزرعه

Kennel

Kennel

سگدانی (محل نگه داری سگ ها)
8

Dolphinarium

Dolphinarium

دلفیناریوم

Goldfish bowl

Goldfish bowl

تنگ ماهی قرمز

Hutch

Hutch

قفس کوچک (لانه)

لغات انگلیسی مربوط به گروه های حیوانات

9

Swarm

Swarm

گروه (ازحام، گله، فوج)

Race

Race

نژاد

Flight

Flight

دسته (پرندگان)

Herd

Herd

گله
10

School

School

دسته (آبزیان)

Phylum

Phylum

نژاد (راسته، شاخه)

Coat

Coat

پوشش (حیوانات) (پشم، مو)

Order

Order

راسته
11

Farrow

Farrow

بچه خوک

Clutch

Clutch

تخم (پرنده) (جوجه)

Shoal

Shoal

گله (ماهی ها)

Brood

Brood

بچه (جوجه)
12

Colony

Colony

کلونی (انبوه)

Mob

Mob

گله (دسته)

Flock

Flock

گله (دسته)

Pack

Pack

گله (گروه)
13

Tribe

Tribe

تبار (تیره)

Pod

Pod

دسته کوچک (دلفین/وال)

Gaggle

Gaggle

دسته غاز (گله مرغابی)

Harem

Harem

حرمسرا (حرم)
14

Drove

Drove

گله (رمه)

Species

Species

گونه

Litter

Litter

توله

Pride

Pride

گله شیر
15

Family

Family

خانواده [حیوانات]

Class

Class

گونه (نوع)

Genus

Genus

گونه

لغات انگلیسی اعضای بدن حیوانات

16

Mane

Mane

یال

Wattle

Wattle

غبغب

Lop-ears

Lop-ears

گوش دراز

Hind

Hind

عقبی
17

Whisker

Whisker

سبیل (حیوان)

Udder

Udder

پستان (حیوانات شیرده)

Hump

Hump

کوهان

Fetlock

Fetlock

مچ پای اسب (موی پشت پای اسب)
18

Forelock

Forelock

کاکل (موی پیشانی)

Wing

Wing

بال (پرنده و هواپیما و ...)

Flank

Flank

پهلو (حیوان)

Crest

Crest

کاکل (تاج)
19

Fluff

Fluff

کرک

Pincer

Pincer

چنگال (حیوان)

Horn

Horn

شاخ

Fleece

Fleece

پشم (کرک)
20

Abdomen

Abdomen

تنه (حشرات)

Hindlimb

Hindlimb

پای عقبی (حیوان)

Underbelly

Underbelly

نرمه شکم (حیوان) (زیر شکم)

Plumage

Plumage

بال و پر
21

Trotter

Trotter

پاچه (حیوان)

Hock

Hock

زانو (پای عقب حیوان)

Withers

Withers

جلوگاه اسب (بین استخوان های کتف)

Fur

Fur

مو (خز)
22

Snout

Snout

پوزه

Hackles

Hackles

مو/پرپشت (حیوان)

Hoof

Hoof

سم (اسب و ...)

Cloven hoof

Cloven hoof

سم شکافته
23

Sting

Sting

نیش

Forefoot

Forefoot

پای جلویی (یکی از پاهای جلویی)

Wishbone

Wishbone

استخوان جناق

Muzzle

Muzzle

پوزه
24

Claw

Claw

پنجه (چنگ، چنگال)

Egg

Egg

تخم مرغ

Coat

Coat

پوشش (حیوانات) (پشم، کو)

Endoskeleton

Endoskeleton

استخوان بندی درونی (درون استخوان بندی)
25

Vent

Vent

مخرج (حیوان)

Pouch

Pouch

کیسه

Hindquarters

Hindquarters

بخش عقب (بدن حیوانات)

Gizzard

Gizzard

سنگدان
26

Antenna

Antenna

شاخک

Thorax

Thorax

سینه (حشرات) (قفسه سینه)

Tail

Tail

دم (حیوان)

Paw

Paw

پنجه
27

Shell

Shell

لاک (صدف، پوست)

Craw

Craw

چینه دان

Down

Down

پر صاف و نرم (پرندگان)

Feather

Feather

پر
28

Shank

Shank

ساق پا (سردست (گاو و گوسفند))

Crop

Crop

چینه دان

Trunk

Trunk

خرطوم

Beak

Beak

منقار (نوک)
29

Fin

Fin

باله (ماهی)

Exoskeleton

Exoskeleton

استخوان بندی بیرونی (حیوانات) (برون استخوان بندی)

Pad

Pad

کف پنجه

Mandible

Mandible

فک (آرواره)
30

Pelt

Pelt

پوست (حیوان)

Ruff

Ruff

طوق (زیر گردن)

Scale

Scale

فلس

Foreleg

Foreleg

پای جلویی (حیوان)
31

Pastern

Pastern

بخلق اسب

Bill

Bill

منقار (نوک)

Wool

Wool

پشم

Rump

Rump

پشت (کپل)
32

Fang

Fang

دندان (حیوان) (نیش)

Gill

Gill

آبشش (زیست شناسی)

لغات انگلیسی دوزیستان و خزندگان

33

Reptile

Reptile

خزنده

Toad

Toad

وزغ

Rattlesnake

Rattlesnake

مار زنگی

Hognose snake

Hognose snake

مار دماغ خوکی
34

Froglet

Froglet

قورباغه کوچک

Viper

Viper

مار سمی

Bullfrog

Bullfrog

گاوغوک

Turtle

Turtle

لاک پشت
35

Garter snake

Garter snake

مار بند جورابی

Tortoise

Tortoise

لاک پشت

Frog

Frog

قورباغه

Lizard

Lizard

مارمولک
36

Anaconda

Anaconda

مار آناکوندا

Mamba

Mamba

مامبا (مارسمی آفریقایی)

Sidewinder

Sidewinder

مار کج رو (نوعی مار زنگی)

Natterjack

Natterjack

وزغ
37

Krait

Krait

مار براق هندی

Amphibian

Amphibian

دوزیست

Chameleon

Chameleon

آفتاب پرست

Pit viper

Pit viper

چال مار
38

Crocodile

Crocodile

کروکدیل

Cottonmouth

Cottonmouth

آب مار (مار ماکاسین)

Terrapin

Terrapin

لاک پشت کوچک

Tadpole

Tadpole

بچه قورباغه (بچه وزغ)
39

Snake

Snake

مار

Asp

Asp

افعی

Salamander

Salamander

سمندر

Iguana

Iguana

ایگوانا (سوسمار درختی)
40

Alligator

Alligator

تمساح

Bushmaster

Bushmaster

بوته مار

Gecko

Gecko

مارمولک گکو (مارمولک خانگی)

Newt

Newt

سمندرک
41

Copperhead

Copperhead

مار مسین سر

Python

Python

مار پیتون

Monitor

Monitor

بزمجه

Leatherback

Leatherback

لاک پشت چرمی (لاک پشت پشت چرمی)
42

Taipan

Taipan

مار تایپان

Serpent

Serpent

افعی (مار بزرک)

Frogspawn

Frogspawn

تخم قورباغه (جنین قورباغه)

Puff adder

Puff adder

مار دمنده (افعی آفریقایی)
43

Komodo dragon

Komodo dragon

اژدهای کومودو

Grass snake

Grass snake

سبزه مار

Cobra

Cobra

مار کبرا

Adder

Adder

افعی اروپایی
44

Coral

Coral

مار مرجانی

Skink

Skink

سقنقور (نوعی مارمولک)

Boa constrictor

Boa constrictor

مار بوآ (بوآی کانستریکتور)

Caiman

Caiman

کمین (تمساح کوچک)
45

Slider

Slider

لاک پشت گوش قرمز

همچنین ببینید

لغات انگلیسی رسانه

لغات انگلیسی اخبار افراد مشهور 1 A-list A-list فهرست الف (مشهورترین و محبوب‌ترین افراد) (برتر) …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link