توصیف معماری

608

لغات انگلیسی توصیف معماری

1

arched

arched

منحنی (طاقدار)

plaster

plaster

‎ گچ (گچ کاری)

craft

craft

ساختن

varnish

varnish

روغن جلا زدن (صیقل دادن، برق انداختن)
2

craftsman

craftsman

هنرمند (صنعت کار، استادکار)

excavate

excavate

حفر کردن (خاکبرداری کردن، حفاری کردن)

architecture

architecture

معماری

hew

hew

بریدن (تراشیدن)
3

inlay

inlay

نازک کاری کردن

carve

carve

کنده کاری کردن (حک کردن، تراشیدن)

taper

taper

باریک کردن (نوک تیز کردن، باریک شدن)

sand

sand

سنباده زدن (صاف کردن (سطح))
4

stucco

stucco

گچ بری (گچ)

inlay

inlay

نازک کاری (چوب)

seal

seal

مهر و موم کردن (بتونه کاری کردن)

preserve

preserve

حفظ کردن (محافظت کردن)
5

plaster

plaster

گچ کاری کردن

inscribe

inscribe

حکاکی کردن (نقش بستن)

ancient

ancient

باستان (باستانی)

chisel

chisel

تراشیدن (با اسکنه) (حکاکی کردن)
6

restore

restore

ترمیم کردن (بهبود بخشیدن، بازسازی کردن، تعمیر کردن)

vaulted

vaulted

طاق دار (طاقی شکل)

inscription

inscription

سنگ نوشته (کتیبه)

strip

strip

کندن (پوست کندن)

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 0 نظر

1 0
توصیف معماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link