دسته بندی ها
بزن بریم

شاخصه های معماری

لغات انگلیسی شاخصه های معماری

1

arch

arch

طاق (ساختمان، پل و ...) (قوس، چفد)

pediment

pediment

سنتوری (معماری)

tower

tower

برج

inscription

inscription

سنگ نوشته (کتیبه)
2

niche

niche

طاقچه (فرورفتگی (در دیوار))

masonry

masonry

سازه بنایی (بنایی)

rood screen

rood screen

دیواره (پرده (کلیسا))

rotunda

rotunda

ساختمان مدور (ساختمان گنبدی)
3

courtyard

courtyard

حیاط

flying buttress

flying buttress

ستون‌ و نگه دارنده‌ بدون حائل

loggia

loggia

ایوان سرپوشیده (گالری سقف دار)

relief

relief

نقش برجسته (برجسته کاری)
4

lintel

lintel

نعل درگاه (سنگ سردر)

dome

dome

گنبد (طاق)

corbel

corbel

پتکانه (پیش‌آمدگی (معماری))

doorway

doorway

ورودی (درگاه)
5

porch

porch

ایوان

fireplace

fireplace

شومینه

cornice

cornice

قرنیز

pinnacle

pinnacle

پاپیل (معماری)
6

pillar

pillar

ستون (عمود)

weathervane

weathervane

بادنما

archway

archway

گذرگاه طاقدار

casement

casement

پنجره لولادار
7

vault

vault

طاق (سقف گنبدی شکل)

paving

paving

سنگفرش (روکش (خیابان))

balustrade

balustrade

نرده

capital

capital

سر ستون (معماری)
8

spire

spire

مناره مخروطی (کلیسا)

plasterwork

plasterwork

گچ کاری

leaded

leaded

سربی (سرب‌دار)

flooring

flooring

کفپوش
9

transept

transept

جناح کلیسا

architectural

architectural

معماری

keystone

keystone

سنگ تاج (معماری) (سنگ کلید قوس)

moat

moat

خندق
10

newel post

newel post

ستونچه (پله) (تیر میان پلکان مارپیچ)

lock

lock

قفل

portico

portico

رواق (پیشگاه خانه، فضای سرپوشیده ستوندار)

vaulting

vaulting

سقف طاق ضربی
11

belvedere

belvedere

کوشک (کلاه فرنگی (عمارت) ، ایوان)

gable

gable

سه گوشی دیوار (زیر شیروانی)

surround

surround

قاب (حاشیه)

arcade

arcade

گذرگاه طاقدار
12

span

span

دهانه (معماری) (دهنه)

colonnade

colonnade

ردیف ستون (معماری) (طاقگان)

bas-relief

bas-relief

نقش برجسته

span

span

در امتداد چیزی کشیده شدن (طول کشیدن)
13

plinth

plinth

ستون پایه (معماری) (پایه مجسمه)

veranda

veranda

ایوان

fretwork

fretwork

مشبک کاری

guttering

guttering

ناودان
14

threshold

threshold

آستانه (درب) (درگاه)

nave

nave

شبستان کلیسا (سالن کلیسا)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *