دسته بندی ها
بزن بریم

سبک های معماری

لغات انگلیسی سبک های معماری

1

postmodernism

postmodernism

پسانوگرایی (پست‌مدرنیسم، پسامدرنیسم)

perpendicular

perpendicular

سبک عمودی (در معماری گوتیک)

Byzantine

Byzantine

روم شرقی (معماری) (بیزانسی)

vernacular

vernacular

بومی
2

classical

classical

کلاسیک ([وابسته به یونان و روم باستان])

neoclassical

neoclassical

نئوکلاسیک (ابهام‌زدایانه)

Gothic

Gothic

گوتیک (معماری)

Edwardian

Edwardian

ادواردی (سبک)
3

colonial

colonial

استعماری (مستعمراتی)

art nouveau

art nouveau

هنر نو (نوهنر)

rococo

rococo

روکوکو (سبک طراحی داخلی)

ionic

ionic

ایونی (سبک)
4

Tudor

Tudor

تودور (سبک معماری)

architectural

architectural

معماری

Victorian

Victorian

ویکتوریایی

Grecian

Grecian

یونانی
5

typical

typical

کلیشه‌ای (همیشگی، معمولی، نوعی)

Georgian

Georgian

معماری جرجی (سبک جرجین)

Italianate

Italianate

ایتالیایی

baroque

baroque

سبک باروک
6

Norman

Norman

معماری نورمان (سبک نرماندی)

Regency

Regency

نیابت سلطنتی (معماری ریجنسی)

brutalism

brutalism

معماری زبره‌ کاری (معماری بروتالیست)

Doric

Doric

دوریسی (سبک معماری) (دوریکی)
7

mock

mock

تقلیدی (وانمودی، تمرینی)

imitation

imitation

تقلید

Gothic

Gothic

گوتیک

art deco

art deco

هنر تزئینی (آرت دکو)
8

Romanesque

Romanesque

رومی‌ (رمانسک (معماری))

Bauhaus

Bauhaus

باهاوس (سبک معماری)

traditional

traditional

سنتی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *