دسته بندی ها
بزن بریم

ارتش

لغات انگلیسی ارتش

1

adjutant

adjutant

آجودان

aide-de-camp

aide-de-camp

آجودان (ارتش) (آجودان ویژه)

armed forces

armed forces

نیروهای مسلح (زمینی، هوایی و دریایی)

army

army

ارتش
2

brigadier

brigadier

سرتیپ (فرمانده تیپ)

brigadier general

brigadier general

سرتیپ

captain

captain

سروان (ارتش، نیروی دریایی و ...)

captain general

captain general

فرمانده
3

colonel

colonel

سرهنگ (ارتش)

colonel general

colonel general

سپهبد (سرهنگ)

color sergeant

color sergeant

سرگروهبان (ارتش سلطنتی بریتانیا)

commandant

commandant

فرمانده
4

commander

commander

رئیس (فرمانده)

commander-in-chief

commander-in-chief

فرمانده کل قوا

commanding

commanding

فرمانده (فرمان‌دهنده)

commando

commando

تکاور (کماندو)
5

commissioned officer

commissioned officer

افسر دائم (افسر (دانشگاه افسری))

deserter

deserter

سرباز فراری

dragoon

dragoon

سواره نظام

field marshal

field marshal

فیلد مارشال (درجه نظامی)
6

first lieutenant

first lieutenant

ستوان یکم

first sergeant

first sergeant

سرگروهبان

foot soldier

foot soldier

سرباز پیاده‌نظام

fusilier

fusilier

تفنگدار
7

GI

GI

سرباز (ارتش آمریکا)

grenadier

grenadier

سرباز گارد محافظتی (بریتانیا)

guardsman

guardsman

عضو گارد نظامی (سرباز)

gunner

gunner

توپچی (تیرانداز)
8

gunnery sergeant

gunnery sergeant

گروهبان دو

infantryman

infantryman

سرباز پیاده‌نظام

legionary

legionary

سرباز ارتش خارجی (سرباز لشگر، عضو لژیون)

lieutenant

lieutenant

ستوان
9

lieutenant colonel

lieutenant colonel

سرهنگ دوم

lieutenant general

lieutenant general

سپهبد

major

major

سرگرد ([درجه نظامی])

major general

major general

سرلشکر
10

marine

marine

تفنگدار دریایی

marshal

marshal

ارتشبد (ژنرال)

mercenary

mercenary

مزدور (سرباز حرفه‌ای)

musketeer

musketeer

تفنگدار
11

orderly

orderly

سرباز وظیفه (سرباز صفر)

picket

picket

پاسدار (سرباز کشیک)

point man

point man

سرباز پیشگام (جلودار)

private

private

سرباز وظیفه
12

ranger

ranger

تکاور

reservist

reservist

سرباز ذخیره

rifleman

rifleman

تفنگدار (تیرانداز)

sapper

sapper

سرباز نقب‌زن (سرباز کلنگ‌دار، سرباز راه‌ساز)
13

sentinel

sentinel

سرباز کشیک (نگهبان، پاسدار)

sentry

sentry

نگهبان (پاسدار، کشیک)

sergeant

sergeant

گروهبان

soldier

soldier

سرباز
14

squaddie

squaddie

سرباز صفر

storm trooper

storm trooper

گارد ضربت (آلمان نازی)

trooper

trooper

سرباز سواره‌نظام

veteran

veteran

کهنه‌سرباز (سرباز بازنشسته)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *