دسته بندی ها
بزن بریم

سبک های هنری

لغات انگلیسی سبک های هنری

1

pop art

pop art

هنر پاپ (هنر همگانی، پاپ آرت)

formalism

formalism

فرمالیسم هنری

Gothic

Gothic

گوتیک

kitsch

kitsch

هنر کیچ (هنر چیپ، آثار بی ارزش)
2

mannerism

mannerism

تکلف‌گرایی (شیوه‌گرایی، منریسم)

abstract

abstract

انتزاعی (آبستره (نقاشی))

postmodernism

postmodernism

پسانوگرایی (پست‌مدرنیسم، پسامدرنیسم)

neoclassical

neoclassical

نئوکلاسیک (ابهام‌زدایانه)
3

renaissance

renaissance

رنسانس (دوره نوزایی، عصر نوزایش)

impressionism

impressionism

دریافتگری (امپرسیونیسم)

dada

dada

مکتب دادا (دادائیسم)

primitivism

primitivism

بدوی‌گرایی (پریمیتیویسم)
4

socialist realism

socialist realism

واقع‌گرایی سوسیالیستی (رئالیسم سوسیالیستی)

futurism

futurism

آینده‌گری (فوتوریسم)

eroticism

eroticism

تن‌کامگی (اروتیسیزم)

academicism

academicism

هنر آکادمیک
5

modernism

modernism

نوگرایی (تجدد، مدرنیسم)

rococo

rococo

روکوکو (سبک طراحی داخلی)

symbolism

symbolism

نمادگرایی (سمبولیسم)

realism

realism

واقع‌گرایی (رئالیسم)
6

naturalism

naturalism

طبیعت‌گرایی (ناتورالیسم)

romanticism

romanticism

رمانتیسیسم (رمانتیسم، رمانتیک)

surrealism

surrealism

فراواقع گرایی (سورئالیسم)

expressionism

expressionism

اکسپرسیونیسم (هیجان‌نمایی)
7

baroque

baroque

سبک باروک

classicism

classicism

کلاسیسیسم

avant-garde

avant-garde

پیشرو (پیشگام، آوانگارد)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *