خانه / تیم زبان رمزی

تیم زبان رمزی

لغات انگلیسی احساسات

لغات انگلیسی خشم 1 abuse abuse فحش (ناسزا، هتاکی) acrimonious acrimonious تلخ (پر نیش و کنایه، زننده، تند) acrimony acrimony تلخی (ترشرویی، عصبانیت) aggression aggression پرخاشگری (خشونت) 2 aggressive aggressive پرخاشگر (پرخاشگرانه، تندخو) agitate agitate پریشان کردن (مضطرب کردن) amok amok ناگهان عصبانی یا هیجان‌زده شدن (ناگهان از کوره در …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی سفر و گردشگری

متن سربرگ خود را وارد کنید. 1 aerodynamics aerodynamics آیرودینامیک (هواپویش) aeronautics aeronautics مکانیک پرواز (علم ساختن هواپیما) aeroplane aeroplane هواپیما aerospace aerospace هوافضا 2 Airbus Airbus ایرباس (نوعی هواپیمای مسافربری بزرگ) aircraft aircraft هواپیما (هواگرد) airliner airliner هواپیمای مسافربری airplane airplane هواپیما 3 airship airship کشتی هوایی aviation aviation …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی سلامت

لغات انگلیسی سلامت لغات انگلیسی رژیم غذایی 1 starchy starchy پرنشاسته (نشاسته دار) lacto-vegetarianism lacto-vegetarianism گیاه‌ خواری حاوی شیر digest digest هضم کردن (هضم شدن) nutritious nutritious مقوی (مغذی) 2 vitamin vitamin ویتامین fattening fattening چاق کننده kosher kosher حلال (در مذهب یهود) (پاک) halal halal حلال [در مذهب اسلام] …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی خوراکی ها و نوشیدنی ها

لغات انگلیسی خوراکی ها و نوشیدنی ها لغات انگلیسی مربوط به آشپزخانه 1 counter counter پیشخوان آشپزخانه spatula spatula کفگیر burner burner شعله (مشعل اجاق گاز) baking sheet baking sheet سینی فر 2 microwave microwave مایکروویو cup cup فنجان (لیوان کوچک) rotisserie rotisserie کباب پز (خوراک پز) coffee maker coffee …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی خانواده و مراحل زندگی

لغات انگلیسی خانواده و زندگی لغات انگلیسی میان سالی 1 midlife crisis midlife crisis بحران میانسالی menopause menopause یائسگی settle down settle down تشکیل خانواده دادن (مستقر شدن) motherhood motherhood مادر بودن 2 married married متاهل grey grey طوسی (خاکستری، جوگندمی) grown-up grown-up بالغ (بزرگ (سال)) maturity maturity پختگی (بلوغ) …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی آموزش و تحصیل

لغات انگلیسی آموزش و تحصیل لغات انگلیسی امتحانات و ارزشیابی 1 grade grade نمره دادن practical practical امتحان عملی take take (امتحان) دادن practice practice تمرین کردن 2 text text متن (کتاب) entrant entrant داوطلب (آزمون) memorize memorize حفظ کردن (به خاطر سپردن) weighting weighting نمره (امتیاز، ارزش) 3 assess …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی مربوط به فرهنگ

لغات انگلیسی فرهنگ لغات انگلیسی قطعات موسیقی 1 Septet Septet اجرای هفت نفره symphony symphony سمفونی rhapsody rhapsody قطعه موسیقی ممزوج و احساساتی (اثری تک‌ موومانی و اپیزودیک) mazurka mazurka مازورکا (نوعی رقص لهستانی) 2 pibroch pibroch موسیقی با ساز نی انبان fugue fugue فوگ (یک ساخته موسیقایی کنترپوانی در …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی جرم و قانون

لغات انگلیسی جرم و قانون لغات انگلیسی جرم مرتکب شدن 1 poach poach غیرقانونی شکار کردن (غیرقانونی صید کردن) rape rape تجاوز جنسی کردن (مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن) launder launder پول شویی کردن run run قاچاق کردن 2 graft graft رشوه (باج، زیرمیزی) tout tout بلیط فروختن در بازار …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی کسب و کار

لغات انگلیسی مربوط به کسب و کار لغات انگلیسی مربوط به معاملات تجاری 1 proposal proposal پیشنهاد (طرح) bargaining power bargaining power قدرت چانه زدن table table میز (مذاکرات) pull out pull out توقف کردن (منتفی کردن) 2 offer offer پیشنهاد takeover takeover تصاحب approach approach پیشنهاد (همکاری، معامله) (درخواست …

ادامه نوشته »
Call Now Button