خانه / تیم زبان رمزی (صفحه 3)

تیم زبان رمزی

لغات انگلیسی خانه

جهت مشاهده لغات هر دسته، روی آن بزنید شاخصه های معماری Architectural features روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید سبک های معماری Architectural styles روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید توصیف معماری Describing architecture روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید ساختمان ها Buildings روی …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی زبان

جهت مشاهده لغات هر دسته، روی آن بزنید مهارت های زبانی Language skills روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید زبان ها Languages روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید دستور زبان Grammar روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید ابزارهای زبانی Linguistic devices روی دکمه زیر …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی تفریحات

جهت مشاهده لغات هر دسته، روی آن بزنید فوتبال امریکایی American football روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید بیسبال Baseball روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید بسکتبال Basketball روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید کریکت Criket روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی طبیعت

جهت مشاهده لغات هر دسته، روی آن بزنید دامداری Animal farming روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید محصولات Crops روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید حیوانات مزرعه Farm animals روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید افراد مشغول در مزرعه Farm people روی دکمه زیر …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی مذهب و سیاست

جهت مشاهده لغات هر دسته، روی آن بزنید انتخابات Elections روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید روابط بین الملل International relations روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید مجلس Parliament روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید دیدگاه های سیاسی و نظام ها Political views and …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی علوم

جهت مشاهده لغات هر دسته، روی آن بزنید ابزارها Devices روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید نحوه کارکرد دستگاه ها How machines work روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید مواد و خواص Materials and properties روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید سازه ها Structures …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی مسائل اجتماعی

جهت مشاهده لغات هر دسته، روی آن بزنید کمک به دیگران Helping others روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید فقر و قحطی Poverty and famine روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید تعلق به جامعه Belonging to society روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید مهاجرت …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی فناوری

جهت مشاهده لغات هر دسته، روی آن بزنید سخت افزار کامپیوتری Computer hardware روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید مشکلات کامپیوتری Computer problems روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید برنامه نویسی کامپیوتری Computer programming روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید نرم افزار کامپیوتری Computer …

ادامه نوشته »

لغات انگلیسی رسانه

جهت مشاهده لغات هر دسته، روی آن بزنید اخبار افراد مشهور Celebrity news روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید روزنامه نگاری Journalism روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید افراد در روزنامه نگاری People in journalism روی دکمه زیر کلیک کنید اینجا کلیک کنید مطبوعات The press …

ادامه نوشته »

ساختمان داخلی بدن

لغات انگلیسی ساختمان داخلی بدن 1 abdomen abdomen شکم Achilles tendon Achilles tendon زردپی آشیل anus anus مقعد (مخرج) aorta aorta شاهرگ آئورت 2 appendix appendix آپاندیس artery artery سرخرگ biceps biceps ماهیچه دوسر بازو bile duct bile duct مجرای صفرا (زردابراه) 3 bladder bladder مثانه blood blood خون bowel …

ادامه نوشته »
Call Now Button