دسته بندی ها
بزن بریم

صنعت خودرو

لغات انگلیسی صنعت خودرو

1

assembly line

assembly line

خط تولید (خط مونتاژ)

automaker

automaker

خودروساز (شرکت خودروسازی)

body shop

body shop

کارگاه صافکاری بدنه خودرو (صافکاری)

car wash

car wash

کارواش (محل شستشوی اتومبیل)
2

constructor

constructor

سازنده

crash-test dummy

crash-test dummy

آدمک آزمایش تصادف

dealer

dealer

دلال (فروشنده (مواد مخدر))

dealership

dealership

نمایندگی فروش (نمایشگاه (اتومبیل))
3

detail

detail

به دقت تمیز کردن (خودرو)

forecourt

forecourt

محوطه جلوی هتل، پمپ‌بنزین و ... (محوطه بیرونی)

garage

garage

تعمیرگاه خودرو

gas station

gas station

جایگاه سوخت (پمپ بنزین)
4

junkyard

junkyard

گورستان خودرو

license number

license number

شماره یا حروف پلاک (وسایل نقلیه)

logbook

logbook

کارت خودرو

make

make

برند (شرکت و ...) ([نام کارخانه سازنده چیزی])
5

marque

marque

نام یا نماد تجاری (اتومبیل و ...) (برند)

mechanic

mechanic

مکانیک

MOT

MOT

معاینه فنی خودرو (آزمایش کنترل سلامت خودرو)

number plate

number plate

پلاک (اتومبیل)
6

petrol station

petrol station

پمپ بنزین

plant

plant

کارخانه (نیروگاه)

production line

production line

خط تولید

reg

reg

حرف ثبت (روی پلاک اتومبیل و ...)
7

registration number

registration number

شماره پلاک (اتومبیل)

repair

repair

تعمیر

repair

repair

تعمیر کردن

respray

respray

مجددا با اسپری رنگ کردن
8

road fund licence

road fund licence

مدرک پرداخت عوارض خودرو (کاغذ دایره‌ای شکل) (جواز عبور (از جاده‌های عمومی))

road tax

road tax

عوارض خودرو

road test

road test

آزمون رانندگی

road-test

road-test

به طور آزمایشی راندن (قبل از خریدن اتومبیل)
9

roadworthy

roadworthy

مناسب رانندگی در جاده (در وضعیت مطلوب)

salvage yard

salvage yard

گورستان خودرو

scrap

scrap

آهن‌قراضه (اوراق)

scrapyard

scrapyard

گورستان خودرو گورستان ماشین‌آلات
10

second-hand

second-hand

دست دوم (کارکرده)

service

service

تعمیر و روغن کاری (سرویس (ماشین))

service

service

تعمیر کردن (خودرو) (روغن‌کاری کردن)

showroom

showroom

سالن نمایشگاه (اتاق نمایش)
11

soup up

soup up

تقویت کردن (موتور اتومبیل)

spare parts

spare parts

قطعات یدکی

tax disc

tax disc

مدرک پرداخت عوارض خودرو (کاغذ دایره‌ای شکل) (جواز عبور (از جاده‌های عمومی))

test-drive

test-drive

به طور آزمایشی راندن (قبل از خریدن اتومبیل)
12

used

used

کارکرده (دست دوم)

valet

valet

تمیز کردن (خودرو به ویژه داخل)

warranty

warranty

ضمانت نامه (گارانتی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.