دسته بندی ها
بزن بریم

نوزادان

لغات انگلیسی نوزادان

1

shower

shower

جشن (مهمانی)

diaper

diaper

پوشک بچه (کهنه)

lullaby

lullaby

لالایی

baby carriage

baby carriage

کالسکه بچه
2

christening

christening

مراسم نامگذاری (مسیحیان)

test-tube baby

test-tube baby

کودک به دنیا آمده از طریق لقاح مصنوعی

baby

baby

بچه (کودک)

incubator

incubator

دستگاه پرورش اطفال زودرس
3

crawl

crawl

چهار دست و پا راه رفتن (خزیدن)

toddle

toddle

تازه راه افتادن (تاتی تاتی کردن)

neonate

neonate

نوزاد (طفل)

crib

crib

تخت نوزاد
4

carrycot

carrycot

ساک حمل نوزاد

toddler

toddler

کودک نو پا (کودک تازه راه افتاده)

breastfeed

breastfeed

به نوزاد شیر دادن

stroller

stroller

کالسکه بچه
5

playpen

playpen

تخت نرده دار (برای بازی بچه)

teethe

teethe

دندان در آوردن

feed

feed

غذا دادن

infancy

infancy

نوزادی (طفولیت، شیرخوارگی)
6

cradle

cradle

گهواره

infant

infant

نوزاد

baptism

baptism

غسل تعمید ((مراسم) غسل تعمید)

spoon-feed

spoon-feed

با قاشق به کسی غذا دادن
7

newborn

newborn

تازه متولد شده (نوزاد)

pacifier

pacifier

پستانک

rompers

rompers

لباس یکسره (نوزاد)

bouncing

bouncing

پرانرژی (شاداب، سرزنده)
8

bottle

bottle

شیشه شیر

SIDS

SIDS

سندروم مرگ ناگهانی نوزاد

tantrum

tantrum

بهانه گیری (لجبازی، پرخاش)

babyhood

babyhood

نوزادی (کودکی)
9

walker

walker

روروک

baptize

baptize

غسل تعمید دادن ((بوسیله غسل تعمید) نامگذاری شدن)

sleepsuit

sleepsuit

لباس یکسره (لباس سرهمی)

bottle-feed

bottle-feed

با شیشه شیر دادن (به نوزاد)
10

buggy

buggy

کالسکه

cot

cot

تختخواب بچه

crawler

crawler

نوزاد چهار دست و پا

dummy

dummy

پستانک
11

nappy

nappy

پوشک بچه

pram

pram

کالسکه بچه

pushchair

pushchair

کالسکه (بچه) (صندلی چرخ‌دار)

soother

soother

دندانی نوزاد (دندان‌گیر)
12

suckle

suckle

شیر دادن (به نوزاد)

suckling

suckling

شیرخواره
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *