دسته بندی ها
بزن بریم

بانکداری

لغات انگلیسی بانکداری

1

owe

owe

بدهکار بودن (مدیون بودن)

lend

lend

قرض دادن

broker

broker

دلال (کارگزار، واسطه)

overdrawn

overdrawn

اضافه برداشت شده ((چک) بی محل)
2

credit

credit

وام

repayment

repayment

بازپرداخت

depositor

depositor

سپرده گذار (صاحب حساب)

adviser

adviser

مشاور
3

private

private

خصوصی (شخصی)

deposit

deposit

سپرده

balance

balance

موجودی (مانده)

withdraw

withdraw

برداشت کردن (پول از بانک)
4

giro

giro

خدمات بانکی اداره پست (پست بانک)

interest

interest

بهره (سود)

transfer

transfer

منتقل کردن (انتقال دادن)

bankrupt

bankrupt

ورشکسته
5

bankruptcy

bankruptcy

ورشکستگی

charge

charge

هزینه

bank

bank

بانک

collateral

collateral

وثیقه (ضامن)
6

saving

saving

پس‌انداز

borrowing

borrowing

وام (وام گرفتن)

lump sum

lump sum

مبلغ کل (مبلغ یکجا، قرارداد قیمت ثابت)

take out

take out

برداشت کردن (پول از بانک)
7

central bank

central bank

بانک مرکزی

direct debit

direct debit

بدهی مستقیم (حق برداشت از حساب شخص دیگر)

statement

statement

صورت حساب (فیش)

debt

debt

بدهی
8

banking

banking

امور بانکی (عملیات بانکی)

debit

debit

بدهی (ستون چپ، ستون بدهکار، مبلغ کسر شده از موجودی بانکی)

arrears

arrears

بدهی (دیون معوقه)

negative equity

negative equity

سرمایه در گردش منفی
9

ATM

ATM

دستگاه خودپرداز (عابربانک)

account

account

حساب

lending

lending

وام دهی

teller

teller

کارمند بانک (متصدی امور بانکی)
10

fixed

fixed

ثابت (مقطوع)

borrow

borrow

وام گرفتن

underwrite

underwrite

تقبل (مالی) کردن (پشت نویسی کردن)

deposit

deposit

به حساب بانکی گذاشتن (واریز کردن)
11

withdrawal

withdrawal

برداشت

loan

loan

وام

banker

banker

بانکدار

overdraft

overdraft

اضافه‌برداشت (چک بی‌محل)
12

freeze

freeze

مسدود کردن
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *