دسته بندی ها
بزن بریم

پرندگان

لغات انگلیسی پرندگان

1

Lorikeet

Lorikeet

لوریکیت (طوطی)

Emu

Emu

شترمرغ استرالیایی

Mistle thrush

Mistle thrush

توکای بزرگ

Kiwi

Kiwi

کیوی (پرنده)
2

Hornbill

Hornbill

نوک شاخ (پرنده)

Meadowlark

Meadowlark

چکاوک مرغ زار

Gull

Gull

مرغ ماهی خوار

Weaver bird

Weaver bird

مرغ جولا
3

Turtle dove

Turtle dove

قمری

Thrush

Thrush

توکا

Cockatoo

Cockatoo

طوطی کاکلی

Frigate bird

Frigate bird

مرغ دله
4

Swan

Swan

قو

Stork

Stork

لک لک

Ibis

Ibis

اکراس (پرنده)

Tawny owl

Tawny owl

جغد جنگلی
5

Cardinal

Cardinal

کاردینال (پرنده)

Pheasant

Pheasant

قرقاول

Bustard

Bustard

هوبره

Mockingbird

Mockingbird

مرغ مقلد
6

Guinea fowl

Guinea fowl

مرغ شاخدار

Swallow

Swallow

پرستو

Pigeon

Pigeon

کبوتر

Seabird

Seabird

مرغ دریایی
7

Kestrel

Kestrel

دلیجه (پرنده)

Duck

Duck

اردک

Sparrowhawk

Sparrowhawk

قرقی

Shrike

Shrike

سنگ چشم (پرنده) (آلاگزنه)
8

Magpie

Magpie

زاغی

Cock

Cock

خروس

Carrion crow

Carrion crow

کلاغ لاشه (کلاغ مردارخوار)

Gosling

Gosling

جوجه غاز
9

Herring gull

Herring gull

کاکایی شاه ماهی خوار

Corncrake

Corncrake

یلوه حنایی

Albatross

Albatross

آلباتروس (نوعی مرغ دریایی)

Rooster

Rooster

خروس
10

Goldcrest

Goldcrest

کاکل زری (پرنده)

Bluejay

Bluejay

زاغ کبود

Bird of prey

Bird of prey

پرنده شکاری

House sparrow

House sparrow

گنجشک شهری
11

Heron

Heron

حواصیل (مرغ ماهی خوار)

Wood pigeon

Wood pigeon

کبوتر جنگلی

Bullfinch

Bullfinch

سهره سرسیاه

Linnet

Linnet

سهره سینه سرخ
12

Chickadee

Chickadee

چرخ ریسک

Chaffinch

Chaffinch

سهره جنگلی

Nuthatch

Nuthatch

مرغ قاصد (کمرکولی)

Owl

Owl

جغد
13

Waterfowl

Waterfowl

غازسانان

Merlin

Merlin

ترمتای (پرنده)

Bird of passage

Bird of passage

پرنده مهاجر

Capercaillie

Capercaillie

سیاه خروس جنگلی
14

Snipe

Snipe

پاشلک (پرنده)

Vulture

Vulture

کرکس (لاشخور)

Canada goose

Canada goose

غاز کانادایی

Kingfisher

Kingfisher

ماهی خورک
15

Flycatcher

Flycatcher

مگس گیر (پرندده)

Booby

Booby

کودن (پرنده) (غاز احمق)

Cygnet

Cygnet

جوجه قو

Flamingo

Flamingo

فلامینگو
16

Dunnock

Dunnock

صعوه جنگلی (گنجشک پرچین)

Kookaburra

Kookaburra

کوکابورا (پرنده)

Avocet

Avocet

نوک خنجری (پرنده)

Spoonbill

Spoonbill

کفچه نوک (پرنده)
17

Drongo

Drongo

بوجانگا (پرنده)

Lovebird

Lovebird

مرغ عشق

Crane

Crane

درنا

Shag

Shag

باکلان (پرنده)
18

Condor

Condor

کرکس

Skua

Skua

مرغ قاپو (کاکایی اقیانوسی)

Sand martin

Sand martin

چلچله شنی

Woodcock

Woodcock

ابیا (پرنده)
19

Ostrich

Ostrich

شترمرغ

Dipper

Dipper

زیرآبروک (پرنده)

Eagle owl

Eagle owl

شاه بوف

Emperor penguin

Emperor penguin

پنگوئن امپراتور
20

Moorhen

Moorhen

چارخو (پرنده) (چنگر نوک سرخ)

Sparrow

Sparrow

گنجشک

Duckling

Duckling

جوجه اردک

Nestling

Nestling

جوجه
21

Bird

Bird

پرنده

Parakeet

Parakeet

مرغ عشق

Oriole

Oriole

پری شاهرخان (پرنده)

Penguin

Penguin

پنگوئن
22

Blue crane

Blue crane

درنای آبی رنگ

Little owl

Little owl

بوف کوچک

Budgie

Budgie

مرغ عشق

Shearwater

Shearwater

کبوتر دریایی (مرغ باران)
23

Raven

Raven

کلاغ

Chick

Chick

جوجه

Tern

Tern

پرستوی دریایی (چلچله دریایی)

Buzzard

Buzzard

لاشخور (پرنده)
24

Cockatiel

Cockatiel

عروس هلندی (طوطی کاکل دار)

Dunlin

Dunlin

تلیله شکم سیاه

Falcon

Falcon

باز

Hen

Hen

مرغ
25

House martin

House martin

چلچله دم سفید

Golden eagle

Golden eagle

عقاب طلایی

Kite

Kite

کورکور (پرنده)

Jackdaw

Jackdaw

زاغچه
26

Chicken

Chicken

مرغ (جوجه)

Swift

Swift

بادخورک (پرنده)

Chough

Chough

زاغ

Cassowary

Cassowary

کاسوآری (پرنده مهاجم)
27

Homing pigeon

Homing pigeon

کبوتر آموزش دیده

Goose

Goose

غاز

Carrier pigeon

Carrier pigeon

کبوتر نامه بر

Parrot

Parrot

طوطی
28

Cormorant

Cormorant

باکلان (دارغاز)

Eaglet

Eaglet

جوجه عقاب

Lyrebird

Lyrebird

مرغ چنگ

Hummingbird

Hummingbird

مرغ مگس خوار
29

Toucan

Toucan

توکان

Songbird

Songbird

پرنده آواز خوان

Eagle

Eagle

عقاب

Bird of paradise

Bird of paradise

مرغ بهشتی
30

Gander

Gander

غاز نر

Nightingale

Nightingale

بلبل (هزاردستان)

Whippoorwill

Whippoorwill

شبگرد (پرنده)

Peacock

Peacock

طاووس
31

Bantam

Bantam

خروس جنگی (خروس لاری)

Mynah

Mynah

مرغ مینا

Osprey

Osprey

عقاب ماهی گیر

Curlew

Curlew

گیلانشاه (پرنده)
32

Robin

Robin

سینه سرخ

Egret

Egret

حواصیل (مرغ ماهی خوار)

Arctic tern

Arctic tern

پرستوی دریایی شمالگان (پرستوی دریایی بهشتی)

Coot

Coot

چنگر (پرلا)
33

Yellowhammer

Yellowhammer

زردپره لیمویی (پرنده)

Cuckoo

Cuckoo

کوکو (پرنده)

Loon

Loon

غواص (پرنده)

Guillemot

Guillemot

گیله مات (پرنده)
34

Bowerbird

Bowerbird

مرغ کریچ ساز

Dove

Dove

قمری

Hoopoe

Hoopoe

هدهد (شانه بسر)

Bald eagle

Bald eagle

عقاب سر سفید (عقاب گر)
35

Turkey

Turkey

بوقلمون

Bushfowl

Bushfowl

مرغ شاخدار

Tit

Tit

چرخ ریسک

Secretary bird

Secretary bird

مرغ دبیر (مرغ منشی)
36

Kittiwake

Kittiwake

کاکایی صخره نشین

Goldfinch

Goldfinch

سهره معمولی (فنچ طلایی)

Cockerel

Cockerel

جوجه خروس

Harrier

Harrier

سنقر (پرنده)
37

Hatchling

Hatchling

جوجه تازه از تخم درآمده

Skylark

Skylark

چکاوک آسمانی

Canary

Canary

قناری

Hawk

Hawk

قوش
38

Lapwing

Lapwing

خروس کولی

Jay

Jay

زاغ کبود

Fulmar

Fulmar

مرغ باران بدبو

Bluebird

Bluebird

کبود مرغ
39

Grouse

Grouse

سیاه خروس

Barn owl

Barn owl

جغد انبار

Goshawk

Goshawk

باز (پرنده)

Blue tit

Blue tit

چرخ ریسک سرآبی
40

Crow

Crow

کلاغ

Nightjar

Nightjar

شبگرد (پرنده)

Starling

Starling

سار (پرنده)

Sandpiper

Sandpiper

آبچلینگ (پرنده)
41

Fowl

Fowl

پرنده (مرغ)

Grebe

Grebe

کشیم (پرنده) (مرغابی شانه بسر)

Wader

Wader

آبچر (پرنده)

Gannet

Gannet

سفید غاز
42

Macaw

Macaw

طوطی دم بلند (مکائو)

Wren

Wren

الیکایی (پرنده)

Finch

Finch

سهره (فتچ)

Owlet

Owlet

جوجه جغد
43

Oystercatcher

Oystercatcher

مرغ صدف خوار

Peafowl

Peafowl

طاووس

Peahen

Peahen

طاووس ماده

Peregrine

Peregrine

شاهین معمولی
44

Petrel

Petrel

کبوتر دریایی

Pipit

Pipit

پی پت (نوعی گنجشک)

Plover

Plover

سلیم (نوعی پرنده آبچر)

Ptarmigan

Ptarmigan

باقرقره صخره (پرنده)
45

Puffin

Puffin

طوطی دریایی

Razorbill

Razorbill

تیغ منقار (پرنده)

Redshank

Redshank

آبچلیک (پرنده) (آبچلیک پاسرخ)

Rhea

Rhea

ریا (پرنده)
46

Roadrunner

Roadrunner

کوکوی دونده

Rook

Rook

کلاغ سیاه
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *