دسته بندی ها
بزن بریم

تولد

لغات انگلیسی تولد

1

afterbirth

afterbirth

جفت (بند ناف، پس زایه)

breech birth

breech birth

زایمان بریچ (به دنیا آمدن جنین از رحم با پا یا باسن)

postnatal depression

postnatal depression

افسردگی پس از زایمان

post-partum

post-partum

پس از زایمان
2

obstetrics

obstetrics

پزشکی زایمان (مامایی)

deliver

deliver

به دنیا آوردن (زایمان کردن)

natural childbirth

natural childbirth

زایمان طبیعی

childbirth

childbirth

زایمان (وضع حمل)
3

delivery

delivery

زایمان (وضع حمل)

stillbirth

stillbirth

مرده‌ زایی (به دنیا آوردن جنین مرده)

premature

premature

زودرس (نارس، پیش از هنگام)

post-partum depression

post-partum depression

افسردگی پس از زایمان
4

umbilical cord

umbilical cord

بند ناف

doula

doula

همراه زائو (پشتیبان مادر در اتاق زایمان)

caesarean

caesarean

سزارین

born

born

متولد شده (به دنیا آمده)
5

midwife

midwife

ماما (قابله)

labor

labor

زایمان (وضع حمل)

birthweight

birthweight

وزن (نوزاد) هنگام تولد

perinatal

perinatal

پیرازایشی (قبل از زایمان)
6

forceps

forceps

پنس (انبر جراحی)

baby blues

baby blues

افسردگی پس از زایمان

birth

birth

تولد

birthing

birthing

به دنیا آوردن
7

water

water

کیسه آب (زنان باردار)

childbearing

childbearing

بارداری (زایمان، حاملگی)

contraction

contraction

درد زایمان

natal

natal

زایشی (مولودی)
8

full-term

full-term

نه ماهه (بارداری)

induce

induce

با دارو زایمان را تسریع بخشیدن

induction

induction

تسریع زایمان با دارو

OB-GYN

OB-GYN

جراحی زنان و زایمان
9

postnatal

postnatal

پس از زایمان (پس‌زایشی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *