دسته بندی ها
بزن بریم

بازی های تخته ای

لغات انگلیسی بازی های تخته ای

1

bagatelle

bagatelle

نوعی بازی رومیزی با توپ (بازی‌های تخته‌ای)

bingo

bingo

بینگو (نوعی بازی)

board game

board game

بازی تخته‌ای (بازی صفحه‌ای)

checkers

checkers

چکرز (نوعی بازی تخته‌ای)
2

checkmate

checkmate

کیش و مات

chess

chess

شطرنج

chessman

chessman

مهره شطرنج

Chinese checkers

Chinese checkers

چکرز چینی (نوعی بازی تخته‌ای)
3

Chutes and Ladders

Chutes and Ladders

مار و پله

computer game

computer game

بازی رایانه‌ای

crossword

crossword

جدول کلمات متقاطع

dice

dice

تاس (بازی)
4

domino

domino

مهره دومینو

draughts

draughts

چکرز (بازی)

game

game

بازی (مسابقه، دست (ورزش))

go

go

نوبت بازی
5

lotto

lotto

لوتو (نوعی بازی مشابه بینگو)

ludo

ludo

منچ (نوعی بازی) (لودو)

mahjong

mahjong

ماژونگ (نوعی بازی چینی)

monopoly

monopoly

منوپولی (نوعی بازی تخته‌ای)
6

noughts and crosses

noughts and crosses

دوز (نوعی بازی) (ایکس او)

pawn

pawn

پیاده (شطرنج) (سرباز)

Pelmanism

Pelmanism

نوعی بازی یا سیستم پرورش ذهن و حافظه

puzzle

puzzle

جدول (پازل، جورچین)
7

quiz

quiz

امتحان (پرسش و پاسخ، تست)

scrabble

scrabble

اسکربل (نوعی بازی واژه‌سازی)

snakes and ladders

snakes and ladders

مار و پله (بازی)

tic-tac-toe

tic-tac-toe

دوز (نوعی بازی) (ایکس او)
8

tiddlywinks

tiddlywinks

تیدلی وینکس (نوعی بازی)

turn

turn

نوبت

video game

video game

بازی ویدیویی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *