دسته بندی ها
بزن بریم

بازی های تخته ای

لغات انگلیسی بازی های تخته ای

1

bagatelle

bagatelle

نوعی بازی رومیزی با توپ (بازی‌های تخته‌ای)

bingo

bingo

بینگو (نوعی بازی)

board game

board game

بازی تخته‌ای (بازی صفحه‌ای)

checkers

checkers

چکرز (نوعی بازی تخته‌ای)
2

checkmate

checkmate

کیش و مات

chess

chess

شطرنج

chessman

chessman

مهره شطرنج

Chinese checkers

Chinese checkers

چکرز چینی (نوعی بازی تخته‌ای)
3

Chutes and Ladders

Chutes and Ladders

مار و پله

computer game

computer game

بازی رایانه‌ای

crossword

crossword

جدول کلمات متقاطع

dice

dice

تاس (بازی)
4

domino

domino

مهره دومینو

draughts

draughts

چکرز (بازی)

game

game

بازی (مسابقه، دست (ورزش))

go

go

نوبت بازی
5

lotto

lotto

لوتو (نوعی بازی مشابه بینگو)

ludo

ludo

منچ (نوعی بازی) (لودو)

mahjong

mahjong

ماژونگ (نوعی بازی چینی)

monopoly

monopoly

منوپولی (نوعی بازی تخته‌ای)
6

noughts and crosses

noughts and crosses

دوز (نوعی بازی) (ایکس او)

pawn

pawn

پیاده (شطرنج) (سرباز)

Pelmanism

Pelmanism

نوعی بازی یا سیستم پرورش ذهن و حافظه

puzzle

puzzle

جدول (پازل، جورچین)
7

quiz

quiz

امتحان (پرسش و پاسخ، تست)

scrabble

scrabble

اسکربل (نوعی بازی واژه‌سازی)

snakes and ladders

snakes and ladders

مار و پله (بازی)

tic-tac-toe

tic-tac-toe

دوز (نوعی بازی) (ایکس او)
8

tiddlywinks

tiddlywinks

تیدلی وینکس (نوعی بازی)

turn

turn

نوبت

video game

video game

بازی ویدیویی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.