دسته بندی ها
بزن بریم

قایق رانی

لغات انگلیسی قایق رانی

1

boating

boating

قایق‌رانی

aft

aft

در عقب (هواپیما یا کشتی) (به سوی عقب)

boat

boat

قایق

canoe

canoe

قایق پارویی (کوچک و باریک) (کانو)
2

canoeing

canoeing

قایق‌رانی

catamaran

catamaran

قایق دوبدنه (کاتاماران)

cox

cox

سکاندار (در مسابقات قایق‌رانی) (هدایت‌کننده)

crew

crew

پاروزنان (قایق‌رانی)
3

eight

eight

تیم پاروزنی هشت‌نفره (قایق‌رانی)

fore

fore

جلو (کشتی، هواپیما و ...)

four

four

تیم پاروزنی چهارنفره

kayak

kayak

کایاک (قایق پارویی اسکیموها)
4

longboat

longboat

قایق پارویی بزرگ (مخصوص سفر دریایی)

oar

oar

پارو

port

port

سمت چپ (کشتی یا هواپیما)

raft

raft

کلک (نوعی قایق ابتدایی)
5

rafting

rafting

رودگردی (با قایق) (قایق‌رانی در رودخانه)

regatta

regatta

مسابقه قایق‌رانی

row

row

پارو زدن

rowboat

rowboat

قایق پارویی
6

sail

sail

قایقرانی کردن (کشتیرانی کردن، حرکت کردن)

sail

sail

بادبان

sailboat

sailboat

قایق بادبانی

sailing

sailing

قایق‌رانی (با قایق بادبانی) (کشتیرانی)
7

scull

scull

پارو

scull

scull

پارو زدن

skiff

skiff

قایق پارویی کوچک (معمولا یک‌نفره)

sloop

sloop

اسلوپ (نوعی قایق بادبانی دارای یک دکل و دو بادبان)
8

starboard

starboard

سمت راست (کشتی و هواپیما)

steer

steer

راندن (هدایت کردن)

stroke

stroke

حرکت پارو

trimaran

trimaran

قایق سه‌بدنه (تراماران)
9

yacht

yacht

قایق تفریحی (قایق تفریحی)

yachting

yachting

مسافرت یا مسابقه با قایق تفریحی

yaw

yaw

به یک سمت منحرف شدن (کشتی یا هواپیما) (از مسیر خود منحرف شدن)

yawl

yawl

یال (نوعی قایق بادبانی دارای دو دکل)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *