دسته بندی ها
بزن بریم

موقعیت و حرکت بدن

لغات انگلیسی موقعیت و حرکت بدن

1

posture

posture

حالت (بدن)

supine

supine

خوابیده به پشت

lumbering

lumbering

سنگین و بدقواره

deft

deft

استادانه (ماهرانه)
2

relaxed

relaxed

آسوده‌خاطر (بی‌خیال، آرام)

graceful

graceful

موقر (برازنده، موقرانه، موزون)

slumped

slumped

لمیده (لم داده)

ungainly

ungainly

بد قواره (چغر)
3

slouchy

slouchy

خمیده (قوز کرده)

slouch

slouch

قوز کردن

sit

sit

نشستن

lazy

lazy

تنبل
4

hunch

hunch

قوز کردن

hobble

hobble

لنگان لنگان راه رفتن

prone

prone

دمر (خوابیده به شکم)

upright

upright

ایستاده (راست)
5

skip

skip

جست‌وخیز کردن

uncoordinated

uncoordinated

ناهماهنگ

lanky

lanky

دیلاق (دراز و بدقواره)

round-shouldered

round-shouldered

دارای شانه های افتاده
6

supple

supple

انعطاف‌پذیر (منعطف)

clumsy

clumsy

دست و پا چلفتی

grace

grace

ظرافت (وقار، متانت)

jerky

jerky

دست و پا شکسته ((حرکت) ناگهانی، نامنظم)
7

languid

languid

بی حال (سست، کسل)

recumbent

recumbent

لمیده (تکیه کرده)

sprawled

sprawled

پهن شده [روی مبل، زمین] (لمیده)

twitch

twitch

تیر کشیدن (پریدن [عضله]، تند تند تکان خوردن)
8

loose-limbed

loose-limbed

انعطاف پذیر (چالاک)

light-footed

light-footed

فرز (چابک)

saunter

saunter

سلانه سلانه رفتن (ولگردی کردن)

nimble

nimble

فرز (چابک)
9

limp

limp

لنگیدن (لنگان لنگان راه رفتن)

laid-back

laid-back

آسوده‌خاطر (آرام، بی‌خیال)

elegant

elegant

موزون (برازنده، شیک، آراسته)

lithe

lithe

لاغر (اندام) (خوش اندام)
10

stooped

stooped

خمیده (قوز کرده)

awkward

awkward

معذب‌کننده (دستپاچه، معذب، ناخوشایند)

bolt

bolt

صاف (سیخ)

erect

erect

عمود (راست، افراشته)
11

graceless

graceless

ناموزون (بدون مهارت، دست و پا چلفتی)

twitchy

twitchy

عصبی (پرش‌دار (ماهیچه))
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *