دسته بندی ها
بزن بریم

بخش های کتاب

لغات انگلیسی بخش های کتاب

1

title page

title page

صفحه عنوان

appendix

appendix

پیوست (ضمیمه، فهرست، افزود نگاشت)

spine

spine

عطف (کتاب)

folio

folio

صفحه (برگ)
2

margin

margin

حاشیه

gatefold

gatefold

صفحه تا شده در میان کتاب (نقشه تاشده در میان کتاب)

cover

cover

جلد

epigraph

epigraph

تقریظ (اپیگرام)
3

hardcover

hardcover

جلد گالینگور (جلد سخت، جلد اعلا)

text

text

متن (کتاب)

introduction

introduction

مقدمه (پیش‌گفتار)

illustration

illustration

تصویر (نقاشی، عکس)
4

leaf

leaf

صفحه (برگ، ورق)

binding

binding

جلد (شیرازه)

afterword

afterword

موخره (پس نگاشت، پایان سخن)

foreword

foreword

پيش‌ گفتار (مقدمه، پيش‌درآمد)
5

jacket

jacket

روکش جلد (جلد کتاب)

marginalia

marginalia

حاشیه‌ نگاری (یادداشت‌ نویسی)

erratum

erratum

غلطنامه (فهرست غلط های کتاب)

title

title

عنوان (نام، اسم)
6

bookmark

bookmark

نشانک (چوب الف، نشانه (رایانه))

inscription

inscription

سنگ نوشته (کتیبه)

miscellanea

miscellanea

مجموعه (گلچین ادبی)

subtitle

subtitle

عنوان دوم (عنوان فرعی)
7

footnote

footnote

پاورقی (پانوشت)

preface

preface

مقدمه (دیباچه، پیش گفتار)

preamble

preamble

مقدمه (دیباچه، پیش درآمد)

epilogue

epilogue

مؤخره (سخن آخر، ختم مقاله)
8

frontispiece

frontispiece

تصویر اول کتاب (صفحه ی عنوان)

entry

entry

مدخل

page

page

صفحه

blurb

blurb

توضیح پشت جلد
9

addendum

addendum

ضمیمه (پیوست، پی نوشت)

index

index

نمایه (فهرست موضوعات و واژه های مهم)

chapter

chapter

فصل (کتاب) (بخش)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *