دسته بندی ها
بزن بریم

خانه خریدن

لغات انگلیسی خانه خریدن

1

occupy

occupy

اشغال کردن (صرف کردن، (در جایی) سکونت داشتن)

buy

buy

خریدن

market

market

بازار

buyer

buyer

خریدار
2

offer

offer

پیشنهاد

homeowner

homeowner

صاحبخانه

dispossess

dispossess

مصادره کردن (محروم کردن)

vacant

vacant

خالی (از سکنه)
3

vacant possession

vacant possession

خانه فاقد مستاجر (ملک بلامتصدی)

move

move

اسباب‌کشی

council flat

council flat

خانه سازمانی

foreclose

foreclose

به اجرا گذاشتن سند رهن
4

contract

contract

قرارداد

occupancy

occupancy

اقامت (سکونت)

leasehold

leasehold

رهن

house-hunting

house-hunting

دنبال خانه گشتن
5

sell

sell

فروختن

remover

remover

باربری (حمل بار)

lend

lend

وام دادن

mortgage

mortgage

وام مسکن
6

survey

survey

پژوهش (بررسی، مطالعه، پرسشنامه)

freehold

freehold

مالکیت مطلق

owner-occupier

owner-occupier

صاحبخانه (شخص مالک)

residents’ association

residents’ association

شورای ساکنین ساختمان
7

purchase

purchase

خرید

bridge loan

bridge loan

وام کوتاه مدت

sale

sale

فروش ویژه (حراج)

repossess

repossess

مصادره کردن (ضبط کردن)
8

title deed

title deed

قباله ملک (سند مالکیت)

arrears

arrears

بدهی (دیون معوقه)

paperwork

paperwork

کاغذ بازی (تشریفات اداری)

electronics

electronics

لوازم برقی
9

realtor

realtor

مشاور املاک

vendor

vendor

فروشنده (دست‌فروش)

council house

council house

خانه سازمانی

bond

bond

اوراق بهادار (اوراق قرضه، ضمانت نامه)
10

mortgage

mortgage

وثیقه قرار دادن (گرو گذاشتن)

real estate agent

real estate agent

مشاور املاک

occupation

occupation

اشغال (تصرف)

borrow

borrow

وام گرفتن
11

live-in

live-in

سرخانه

deposit

deposit

سپرده

move

move

تغییر مکان دادن (نقل مکان کردن، اسباب کشی کردن)

notice

notice

اخطاریه (تخلیه منزل)
12

exchange

exchange

تعویض کردن (کالا) (عوض کردن)

deposit

deposit

به حساب بانکی گذاشتن (واریز کردن)

loan

loan

وام

repossession

repossession

تملک ثانوی
13

survey

survey

با دقت بررسی کردن (بازدید کردن)

house-warming

house-warming

ورود به خانه نو

quantity surveyor

quantity surveyor

ارزیاب (براورد کننده ارزش ملک)

title-holder

title-holder

دارنده ملک (صاحب سند)
14

rate

rate

نرخ (میزان)

terminate

terminate

پایان دادن (خاتمه دادن)

appraiser

appraiser

کارشناس املاک (قیمت گذار خانه)

moving van

moving van

ون اسباب‌کشی
15

homebuyer

homebuyer

خریدار خانه

savings and loan association

savings and loan association

بانک مسکن (صندوق پس انداز تعاونی و رهنی)

repayment

repayment

بازپرداخت

negative equity

negative equity

سرمایه در گردش منفی
16

occupier

occupier

ساکن (متصرف)

housing benefit

housing benefit

وام مسکن

building society

building society

بانک مسکن (صندوق پس انداز رهنی)

loan

loan

وام دادن (پول قرض دادن)
17

real estate

real estate

املاک (ملک)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *