دسته بندی ها
بزن بریم

کتاب دانلود کنید

دانلود کتاب Oxford Word Skills Intermediate

مجموعه سه جلدی Oxford Word Skills یکی از معروفترین مجموعه هایی ست که برای آموزش و تمرین واژگان ، عبارات و lexical grammar زبان انگلیسی در متن طراحی شده . دومین جلد…

دانلود کتاب Oxford Word Skills Advanced

مجموعه سه جلدی Oxford Word Skills یکی از معروفترین مجموعه هایی ست که برای آموزش و تمرین واژگان ، عبارات و lexical grammar زبان انگلیسی در متن طراحی شده . آخرین جلد…

دانلود کتاب Word Skills-Idioms and Phrasal Verbs Intermediate

یک کتاب عالی و فوق العاده دیگر برای آموزش اصطلاحات  و فعل های دو قسمتی از انتشارات دانشگاه اکسفورد را در این پست پیش کش خواهیم کرد ؛ مجموعه دوسطحی Word…

دانلود کتاب Word Skills: Idioms and Phrasal Verbs Advanced

یک کتاب عالی و فوق العاده دیگر برای آموزش اصطلاحات  و فعل های دو قسمتی از انتشارات دانشگاه اکسفورد را در این پست پیش کش خواهیم کرد ؛ مجموعه دوسطحی Word…

دانلود کتاب Get Ready for IELTS – Listening

مجموعه Get Ready for IELTS برای زبان آموزان سطح مبتدی ،که یک نتیجه عالی را برای نمره آزمون ایلتس خود هدف گذاری کرده اند، طراحی شده است. کتابها دقیقا مهارت خاص…

دانلود کتاب Get Ready for IELTS – Writing

مجموعه Get Ready for IELTS برای زبان آموزان سطح مبتدی ،که یک نتیجه عالی را برای نمره آزمون ایلتس خود هدف گذاری کرده اند، طراحی شده است. کتابها دقیقا مهارت خاص…

دانلود کتابهای Cambridge English IELTS 1-3

مجموعه کتابهای نه جلدی Cambridge English IELTS یکی از بی نظیرترین مجموعه های آموزشی برای IELTS هستند که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. از این سری کتابهای…

دانلود کتابهای Cambridge English IELTS 4-6

مجموعه کتابهای نه جلدی Cambridge English IELTS یکی از بی نظیرترین مجموعه های آموزشی برای IELTS هستند که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. از این سری کتابهای…

دانلود کتابهای Cambridge English IELTS 7-9

مجموعه کتابهای نه جلدی Cambridge English IELTS یکی از بی نظیرترین مجموعه های آموزشی برای IELTS هستند که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. از این سری کتابهای…

دانلود کتاب Solutions Pre-Intermediate

مجموعه 5 سطحی Solutions برای زبان آموزان بین 19-14 سال توسط انتشارات Oxford به چاپ رسیده است ، یکی از معروف ترین کتابهای تدریسی در آموزشگاههای ایران است. اولین جلد…