دسته بندی ها
بزن بریم

آموزش گرامر

آموزش افعال to be

برای اطلاع از آموزش های سایت زبان رمزی به لینک زیر مراجعه کنید.  فروشگاه زبان رمزی  بررسی افعال to be به عنوان یک فعل عادی  (To Be  as an Ordinary…

فعل To Be به عنوان فعل کمکی

(To Be Used as an Auxiliary) فعل کمکی to be به صورت فعل کمکی (افعال to be در حالت عادی) و هم به عنوان فعل اصلی به کار برده می…

ترکیب زمان حال کامل و گذشته استمراری

برای اطلاع از آموزش های سایت زبان رمزی به لینک زیر مراجعه کنید.  فروشگاه زبان رمزی  امروز می خواهیم از بحث آموزش گرامر، درباره نحوه ترکیب کردن زمان حال کامل…

زمان آینده با قصد(going to)

(future with intention) کاربرد going to در آینده : برای زمان آینده( زمان آینده با will را بررسی کنید) با قصد یعنی کاربردهای آن نکات مهمی حائز اهمیت است که…

جمله با will

(future tense with will) در دو پست قبلی نکات زیادی درباره آموزش گرامر زمان آینده گفتیم. امروز می خواهیم درباره نحوه کاربرد زمان آینده در جمله با will ۤگوییم که…

آموزش گرامر برای بیان جمله با going to

امروز در نظر داریم درباره شکل going to‌ و به طور کلی بیان جمله با going to برای بیان آینده صحبت کنیم. این شکل چندین مورد کاربرد دارد که هر…

زمان آینده

(future tense) زمان آینده در زبان انگلیسی با shall/will( ساختار جمله با will در زبان انگلیسی)  و مصدر بدون to  از فعل اصلی تشکیل می شود ولی این فرم ها…

زمان گذشته کامل

(past perfet tense) گذشته کامل فعل خیلی خیلی مهم و پر کاربردی است. مهم ترین و نخستین کاربرد آن وقتی است که زمان مکالمه در گذشته باشد و عملی که…

زمان گذشته ساده

(simple past tense) زمان گذشته ساده یا به عبارت دیگر ماضی مطلق برای بیان حالت یا عملی که در زمان مشخصی در گذشته انجام گرفته و با زمان حال هیچگونه…