دسته بندی ها
بزن بریم

متن خبر انگلیسی با ترجمه

galaxy-news

آموزش زبان انگلیسی با اخبار باتری های سامسونگ

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اخبار باتری های سامسونگ را گوش کنید. آموزش زبان انگلیسی با اخبار باتری های سامسونگ که خبر157 ام است، اختصاص دارد به این…

samsung-news

آموزش زبان انگلیسی با اخبار گوشی های سامسونگ

آموزش زبان انگلیسی با اخبار گوشی های سامسونگ که خبر156 ام است، اختصاص دارد به این خبر که سامسونگ مشغول آزمایش و بررسی باتری های گوشی هایی جدید است که قرار است در…

touch-news

آموزش زبان انگلیسی با اخبار فناوری لمس مجازی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اخبار فناوری لمس مجازی را گوش کنید. آموزش زبان انگلیسی با اخبار فناوری لمس مجازی که خبر155 ام است، اختصاص دارد به…

apple-news

آموزش زبان انگلیسی با اخبار اتومبیل های اپل

آموزش زبان انگلیسی با اخبار اتومبیل های اپل که خبر154 ام است، اختصاص دارد به این خبر که اپل مشغول توسعه نرم افزاری برای اتومبیل های خودران است که قرار است…

htc-news

آموزش زبان انگلیسی با اخبار HTC

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اخبار HTC را گوش کنید. آموزش زبان انگلیسی با اخبار HTC که خبر153 ام است، اختصاص دارد به بررسی گوشی…

Ayatollah Rafsanjani passes away

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتیAyatollah Rafsanjani passes away را گوش کنید. Ayatollah Rafsanjani passes away – آموزش زبان انگلیسی با اخبار 152٫ متن انگلیسی با ترجمه…