دسته بندی ها
بزن بریم

متن خبر انگلیسی با ترجمه

لینکد این وبسایتش را تغییر می دهد

آموزش زبان انگلیسی با اخبار – آموزش زبان انگلیسی با اخبار اینترنت شماره 114. متن انگلیسی با ترجمه فارسی خبری در مورد تغییرات وبسایت لینکداین. متن انگلیسی خبر به همراه ترجمه…

کیفیت صدای آیفون 7 نامطلوب است!!!

آموزش زبان انگلیسی با خبر شماره 112. متن انگلیسی با ترجمه فارسی خبری در مورد کیفیت نامطلوب صدای آیفون 7. متن انگلیسی خبر به همراه ترجمه فارسی را می توانید در ادامه…