دسته بندی ها
بزن بریم

سوالات یادگیری گرامر

کاربرد of در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد of در زبان انگلیسی را گوش کنید. امروز به بررسی کاربرد of در زبان انگلیسی می پردازیم. برای بیان تعلق…

next و nearest چه فرقی دارند؟

تفاوت های کاربردی next و nearest – امروز به بررسی این سوال که next و nearest چه فرقی دارند می پردازیم. واژه next در زبان انگلیسی در کاربرد عام به معنی “بعدی”…

صورت های مختلف name در زبان انگلیسی

در این پست به بررسی صورت های مختلف name در زبان انگلیسی می پردازیم. در زبان انگلیسی کلمه name به معنای نام است اما معمولا به تنهایی مورد استفاده قرار…

کاربرد most در زبان انگلیسی

کاربرد most در زبان انگلیسی – واژه most در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد. برای بیان کلیات یک موضوع یا صحبت در مورد بیشترین تعداد از این واژه استفاده می…

ضمایر مفعولی زبان انگلیسی به چه دردی می خورن؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی ضمایر مفعولی زبان انگلیسی را گوش کنید. ضمایر مفعولی زبان انگلیسی – آیا می دانید در زبان انگلیسی در چه مواقعی از…

کاربرد maybe در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد maybe در زبان انگلیسی را گوش کنید. کاربرد maybe در زبان انگلیسی – در زبان انگلیسی دو فعل maybe و perhaps در…

آخرین به زبان انگلیسی چی میشه؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی آخرین به زبان انگلیسی را گوش کنید. آخرین به زبان انگلیسی – برای بیان آخرین (چیز) در زبان انگلیسی از سه واژه…

کاربرد join در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد join در زبان انگلیسی را گوش کنید. کاربرد join در زبان انگلیسی – در زبان انگلیسی برای بیان پیوستن…