دسته بندی ها
بزن بریم

سوالات یادگیری مکالمه

اسکاتلندی به زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید اسکاتلندی به زبان انگلیسی با کلمات مختلفی بیان می شود. در این مقاله به بررسی تفاوت…

تفاوت say و tell در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید تفاوت say و tell در زبان انگلیسی به نوع کاربرد آن ها بستگی دارد. در این…

کاربرد recently

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید کاربرد recently در زبان انگلیسی محدود به نوع خاصی از جمله نیست. این کلمه که بیانگر…

توجیه کردن به زبان انگلیسی چگونه است؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید توجیه کردن به زبان انگلیسی با چند کلمه مطرح می شود. منظور از توجیه کردن اعاده…

کاربرد really در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید  کاربرد really در زبان انگلیسی به عنوان قید متداول است. این کلمه در جمله زبان انگلیسی…

کاربرد raise در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید کاربرد raise در زبان انگلیسی به معنای رفتن به جایگاه بالاتر بسیار متداول است. اگرچه در…

هیس به زبان انگلیسی چی میشه؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید برای بیان هیس به زبان انگلیسی از صفت quiet می توان استفاده کرد. این واژه دو…

کاربرد Quite در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید آیا با کاربرد Quite در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ این واژه در دو معنای متفاوت “نسبتا”…

پیشنهاد دادن به زبان انگلیسی چی میشه؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی پیشنهاد دادن به زبان انگلیسی را گوش کنید. پیشنهاد دادن به زبان انگلیسی با دو کلمه Propose و Suggest بیان می…

پول دادن به زبان انگلیسی چی میشه؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی پول دادن به زبان انگلیسی را گوش کنید. پول دادن به زبان انگلیسی با کلمه pay بیان می شود. کاربرد…