دسته بندی ها
بزن بریم

صوت ها

تلفظ نشدن حروف صدا دار

تلفظ صحیح کلماتی که بعضی حروف صدا دار آنها تلفظ نمی شود.     این آموزش و آموزش های متنوع را در کانال تلگرام زبان رمزی دنبال کنید.   ورود…

آموزش تلفظ انگلیسی – There is , There are

تلفظ صحیح There is , There are     این آموزش و آموزش های متنوع را در کانال تلگرام زبان رمزی دنبال کنید.   ورود به کانال تلگرام زبان رمزی…

آموزش تلفظ انگلیسی – درس 5 و درس6

آموزش تلفظ انگلیسی – تلفظ صحیح aren’t , weren’t    آموزش تلفظ انگلیسی – تلفظ صحیح have to go , want to go , going to go     درس…

آموزش تلفظ انگلیسی – وقتی d به y می رسد

    درس 5 دوشنبه 1خرداد 96 منتشر خواهد شد   این آموزش و آموزش های متنوع را در کانال تلگرام زبان رمزی دنبال کنید.   ورود به کانال تلگرام زبان رمزی…

آموزش تلفظ انگلیسی – Can , Can’t

    درس 4 دوشنبه 24اردیبهشت 96 منتشر خواهد شد   این آموزش و آموزش های متنوع را در کانال تلگرام زبان رمزی دنبال کنید.   ورود به کانال تلگرام زبان…