دسته بندی ها
بزن بریم

خانه و آپارتمان

خانه اجاره کردن

لغات انگلیسی خانه اجاره کردن 1 lease lease اجاره کردن (رهن کردن) kitty kitty صندوق پول rent-free rent-free معاف از اجاره بها landlady landlady صاحب‌خانه (زن) 2 evict evict بیرون…

خانه خریدن

لغات انگلیسی خانه خریدن 1 occupy occupy اشغال کردن (صرف کردن، (در جایی) سکونت داشتن) buy buy خریدن market market بازار buyer buyer خریدار 2 offer offer پیشنهاد homeowner homeowner…

انواع خانه

لغات انگلیسی انواع خانه 1 mansion mansion عمارت (خانه مجلل) split-level split-level اسپلیت-لول (خانه) hut hut کلبه country house country house خانه اربابی (عمارت اربابی) 2 accommodation accommodation محل سکونت…

اتاق های یک خانه

لغات انگلیسی اتاق های یک خانه 1 utility room utility room رختشویخانه (موتورخانه) drawing room drawing room اتاق پذیرایی larder larder گنجه خوراکی (پستو) recreation room recreation room اتاق استراحت…

اجزای خانه

لغات انگلیسی اجزای خانه 1 stoop stoop پله های جلوی در front door front door در ورودی window window پنجره story story طبقه 2 gable gable سه گوشی دیوار (زیر…

دکوراسیون داخلی

لغات انگلیسی دکوراسیون داخلی 1 detailing detailing ریزه کاری (ظریف کاری) glaze glaze لعاب (برق) wallpaper wallpaper کاغذ دیواری patterned patterned طرحدار 2 knick-knack knick-knack خرت و پرت (خرده ریز)…

باغ و حیاط

لغات انگلیسی باغ و حیاط 1 sundial sundial ساعت آفتابی deck deck ایوان (بالکن) flowerpot flowerpot گلدان hanging basket hanging basket آویز سبد گل 2 lawn lawn چمن (علفزار) bird…

توصیف ساختمان

لغات انگلیسی توصیف ساختمان 1 decay decay پوسیدگی (تباهی، خرابی) level level هموار (صاف) furnished furnished مبله cozy cozy دنج (گرم و نرم) 2 weathering weathering هوازدگی (تغییر رنگ) model…

موقعیت خانه

لغات انگلیسی موقعیت خانه 1 drive drive خیابان (جاده) uptown uptown بالاشهر leafy leafy پر برگ (پر شاخ و برگ، برگ‌دار) floor plan floor plan نقشه ساختمان 2 gated community…

تجهیزات خانه

لغات انگلیسی تجهیزات خانه 1 cistern cistern مخزن آب (تانک آب) mail slot mail slot صندوق پست درب منزل radiator radiator رادیاتور lift lift آسانسور (بالابر) 2 corridor corridor راهرو…