دسته بندی ها
بزن بریم

کسب و کار

بازاریابی

لغات انگلیسی بازاریابی 1 slogan slogan شعار mailshot mailshot ایمیل تبلیغاتی ad ad آگهی (تبلیغات) campaign campaign کمپین (پویش، مبارزه) 2 launch launch به بازار معرفی کردن (روانه بازار شدن)…

تولید کالا

لغات انگلیسی تولید کالا 1 foreman foreman سرکارگر (سرپرست کارگران) mill mill کارخانه (تولیدی) machinery machinery ماشین‌آلات drill drill حفاری کردن (با مته سوراخ کردن) 2 output output بازده (تولید،…

روند بازار

لغات انگلیسی روند بازار 1 climb climb بالا رفتن (صعود کردن) trough trough افت (افول) plateau plateau وضع ثابت (تراز) boom boom شکوفا شدن (پر رونق بودن) 2 decline decline…

اقتصاد

لغات انگلیسی اقتصاد 1 deregulate deregulate آزاد سازی (قانون زدایی کردن) takeover takeover تصاحب expand expand گسترش دادن (افزایش دادن) bailout bailout کمک مالی دولت (وام به کشورهای خارجی) 2…

بانکداری

لغات انگلیسی بانکداری 1 owe owe بدهکار بودن (مدیون بودن) lend lend قرض دادن broker broker دلال (کارگزار، واسطه) overdrawn overdrawn اضافه برداشت شده ((چک) بی محل) 2 credit credit…

گرداندن کسب و کار

لغات انگلیسی گرداندن کسب و کار 1 subsidiary subsidiary شرکت تابعه audit trail audit trail رد ممیزی (دنباله ممیزی) transact transact معامله کردن (داد و ستد) fund fund بودجه تامین…

کارکنان یک شرکت

لغات انگلیسی کارکنان یک شرکت 1 CEO CEO مدیر عامل (مدیر ارشد اجرایی) agent agent نماینده businessman businessman تاجر (بازاری، صاحب کسب و کار) proprietor proprietor مالک 2 bookkeeper bookkeeper…

معاملات تجاری

لغات انگلیسی مربوط به معاملات تجاری 1 proposal proposal پیشنهاد (طرح) bargaining power bargaining power قدرت چانه زدن table table میز (مذاکرات) pull out pull out توقف کردن (منتفی کردن)…