دسته بندی ها
بزن بریم

خرید

انواع فروشگاه

لغات انگلیسی انواع فروشگاه 1 antique antique عتیقه betting shop betting shop قمارخانه bookmaker bookmaker دلال شرط‌بندی bookshop bookshop کتاب‌فروشی 2 boutique boutique مغازه کوچک (لباس) (بوتیک) baker’s baker’s نانوایی…

در فروشگاه

لغات انگلیسی در فروشگاه 1 aisle aisle راهرو assistant assistant دستیار bargain basement bargain basement بخشی از یک فروشگاه، معمولا در زیرزمین، که اجناس با قیمت ارزان‌تری فروخته می‌شوند (مغازه…

بخش های فروشگاه

لغات انگلیسی بخش های فروشگاه 1 accessory accessory لوازم جانبی appliance appliance اسباب (وسیله، دستگاه) bedding bedding ست روتختی و روبالشی book book کتاب 2 clothing clothing لباس cookware cookware…

خرید از فروشگاه

لغات انگلیسی خرید از فروشگاه 1 bargain bargain خرید ارزان (چانه زنی (سر قیمت)، ارزان) bargain bargain چانه زدن barter barter معامله کالا به کالا کردن basket basket سبد (زنبیل)…

خرید آنلاین

لغات انگلیسی خرید آنلاین 1 account account حساب bid bid قیمت پیشنهاد کردن (در مزایده شرکت کردن، در مناقصه شرکت کردن) bid bid پیشنهاد (قیمت) (درخواست) billing billing صورتحساب 2…

هزینه و پرداخت

لغات انگلیسی هزینه و پرداخت 1 asking price asking price قیمت فروش barcode barcode رمزینه (بارکد) bid bid پیشنهاد (قیمت) (درخواست) bid bid قیمت پیشنهاد کردن (در مزایده شرکت کردن،…