دسته بندی ها
بزن بریم

احساسات

خستگی

لغات انگلیسی خستگی 1 bleary bleary پف‌کرده (چشم) bleary-eyed bleary-eyed خسته و با چشمانی پف‌کرده یا قرمز broken broken درمانده (به علت دشواری یا بیماری) (خسته و ناتوان، درهم‌شکسته) burnout…

تشنگی

لغات انگلیسی تشنگی 1 chug chug یک‌نفس نوشیدن (سر کشیدن) down down سریع نوشیدن (سریع خوردن) dry dry تشنه glug down glug down سریع قورت دادن (نوشیدنی) (سریع نوشیدن) 2…

گرسنگی

لغات انگلیسی گرسنگی 1 blowout blowout وعده غذای مفصل (شکم‌چرانی) chomp chomp با سر و صدا جویدن (غذا) (با سر و صدا غذا خوردن ، با صدا گاز زدن) demolish…

ناراحتی

لغات انگلیسی ناراحتی 1 alone alone تنها be cast down be cast down اندوهگین بودن (غمگین بودن، ناراحت و مایوس بودن) bereft bereft تنها و غمگین (به علت از دست…

تعجب

لغات انگلیسی تعجب 1 agape agape کاملا باز (اشاره به دهان به دلیل حیرت) (گشوده) aghast aghast مبهوت (حیرت‌زده، متعجب) amaze amaze شگفت‌زده کردن (متعجب کردن) amazed amazed متحیر (شگفت‌زده،…

ابراز علاقه

لغات انگلیسی ابراز علاقه 1 absorbed in something absorbed in something غرق در چیزی بودن absorption absorption شیفتگی (مجذوبیت) addict addict معتاد addicted addicted معتاد 2 agog agog مشتاق (بی‌قرار،…

عشق

لغات انگیسی عشق 1 adoration adoration محبت (علاقه، ستایش) adore adore (خیلی) دوست داشتن (عشق ورزیدن، پرستیدن) adoring adoring مهربان (بامحبت، باعاطفه) affair affair رابطه‌ی نامشروع (جنسی) 2 affection affection…

تنهایی

لغات انگلیسی تنهایی 1 adrift adrift بی‌هدف (آدم) (سرگردان) alone alone تنها bereft bereft تنها و غمگین (به علت از دست دادن کسی یا چیزی) break break درهم شکستن (از…

خوشحالی

لغات انگلیسی خوشحالی 1 walk on air walk on air شادمان بودن (مشعوف بودن، خوشحال بودن) beam beam با شادی خندیدن (لبخندی پهن بر لب داشتن) belong belong متعلق بودن…

ترس

لغات انگلیسی ترس 1 afraid afraid ترسیده alarm alarm هراس (دلهره) alarmed alarmed مضطرب (دلواپس) anxiety anxiety اضطراب (نگرانی، دلواپسی) 2 apprehension apprehension بازداشت apprehensive apprehensive دلواپس (نگران، بیم‌ناک) awe…