دسته بندی ها
بزن بریم

خانواده و مراحل زندگی

جدایی

لغات انگلیسی جدایی 1 settlement settlement سند (قرارداد) decree absolute decree absolute طلاق باین divorcée divorcée زن مطلقه leave leave ترک کردن (رها کردن، رفتن) 2 liaison liaison رابطه نامشروع…

مرگ

لغات انگلیسی مرگ 1 catafalque catafalque تابوت (مقبره) urn urn کوزه (ظرف (مخصوص نگهداری خاکستر مرده)) morgue morgue سردخانه rest rest آرامیده (فوت کرده) 2 sarcophagus sarcophagus تابوت دان (تابوت…

روابط عاشقانه

لغات انگلیسی روابط عاشقانه 1 kiss kiss بوسیدن lovesick lovesick عاشق (دلباخته) chemistry chemistry جذبه (کشش) kiss kiss بوسه (بوس) 2 heart heart قلب date date قرار (عاشقانه) care care…

ازدواج

لغات انگلیسی ازدواج 1 stepchild stepchild فرزند خوانده (فرزند ناتنی) bridesmaid bridesmaid ساقدوش عروس marry marry ازدواج کردن maid of honor maid of honor ساقدوش عروس 2 wedlock wedlock ازدواج…

روابط

لغات انگلیسی روابط 1 sister-in-law sister-in-law خواهر شوهر (خواهر زن، جاری، زن برادر) partner partner شریک (زندگی) (شریک (کاری)) stepsister stepsister ناخواهری (خواهر ناتنی) cousin cousin پسر عمو/ دختر عمو/…

حیوانات خانگی

لغات انگلیسی حیوانات خانگی 1 vet vet دامپزشک hamster hamster همستر spay spay عقیم کردن (اخته کردن) domesticate domesticate اهلی کردن (رام کردن) 2 pet pet حیوان خانگی (حیوان اهلی)…

اسامی

لغات انگلیسی اسامی 1 family name family name نام خانوادگی first name first name اسم کوچک (نام) forename forename نام کوچک (اسم) Christian name Christian name نام مسیحی (نامی که…

دوستان

لغات انگلیسی دوستان 1 intimate intimate صمیمی (نزدیک) soulmate soulmate نیمه گمشده (دوست صمیمی) bonhomie bonhomie صمیمیت (رفاقت) amity amity سازش (حسن تفاهم، دوستی) 2 companion companion همدم (همسفر) girlfriend…

ریشه خانوادگی

لغات انگلیسی ریشه خانوادگی 1 blood blood نژاد (رگ) ancestry ancestry تبار (دودمان) forefather forefather جد (نیا) close close صمیمی (نزدیک (مجازی)) 2 forebear forebear جد (نیا) heritage heritage میراث…

بزرگ کردن بچه

لغات انگلیسی بزرگ کردن بچه 1 adoption adoption فرزندخواندگی breadwinner breadwinner نان آور stay-at-home stay-at-home خانه دار raise raise بزرگ کردن 2 upbringing upbringing تربیت playpen playpen تخت نرده دار…