دسته بندی ها
بزن بریم

شغل

توصیف مشاغل

لغات انگلیسی توصیف مشاغل 1 academic academic آموزشی (آکادمیک) administrative administrative اجرایی (اداری) ancillary ancillary دستیاری (کمکی، خدماتی) artisan artisan پیشه ور (صنعت گر) 2 artisan artisan پیشه‌وری (صنعت‌گری) cash…